בנק ישראל החל היום (ראשון) לפרסם את נתוני גובה הריביות הממוצע שנותן בפועל כל אחד מהבנקים בגין פיקדונות (בריבית קבועה ומשתנה) והלוואות (בריבית משתנה). בעמוד ייעודי באתר בנק ישראל יוכל כל צרכן להשוות בקלות ובמהירות את הריביות שנותנים הבנקים, לתקופות שונות, על פיקדונות ועל הלוואות. הצעד מגיע על רקע ביקורת ציבורית על הבנקים שלא מגלמים את העלאות הריבית האחרונות בהצעות שלהם ללקוחות.  

בבנק מבהירים שצפי הפרסום השוטף של נתוני כל חודש יהיה כשבועיים לאחר תום החודש. לפיכך הנתונים שפורסמו בינתיים הם עד סוף אוגוסט ונתוני ספטמבר יידחו מעט לאור החגים. לפיכך סביר להניח שהנתונים שמפורסמים כעת באתר הבנק לא מגלמים עדיין את העלאת הריבית שהתבצעה בסוף חודש אוגוסט, וכדי לראות את השלכותיה נאלץ לחכות לנתוני ספטמבר.

הבנק האטרקטיבי לפיקדונות באוגוסט: ירושלים ו"וואן זירו"

מההשוואה שפרסם בנק ישראל עולה כי במהלך חודש אוגוסט הפקיד הציבור הישראלי 19.55 מיליארד שקל בפיקדונות בריבית משתנה (צמודה לפריים) ו-21.79 מיליארד שקל בפיקדונות בריבית קבועה. הבנקים שנתנו את הריבית הגבוהה ביותר הם בנק "וואן זירו" החדש, שהציע בממוצע ריבית של 2.10% ובנק ירושלים שנתן ריבית של 2.05% פיקדונות בריבית משתנה. לעומת זאת בנק יהב סיפק באותו החודש ריבית של 0.42% בלבד על אותו סוג פיקדונות, ובנק לאומי נתן ריבית של 0.44% בממוצע – זאת בזמן שהריבית במשק עלתה כבר ל-2%.

גם בפיקדונות בריבית קבועה הצטיין בנק ירושלים, שנתן ריבית של בין 1.36% ועד 2.26%, בהתאם לתקופת הפיקדון (פחות מ-3 חודשים ועד חמש שנים). בפיקדונות ארוכים ישנם בנקים שעקפו את בנק ירושלים, למשל מרכנתיל ומזרחי טפחות בתקופה של שנה עד שנתיים סיפקו ריביות של 2.69% ו-2.81% בהתאמה, ומזרחי טפחות בתקופה של שנתיים עד חמש שנים סיפק ריבית של 2.44%. עם זאת, מנתוני בנק ישראל עולה כי סך הפיקדונות הגדול ביותר באוגוסט הופקד לתקופה של עד שלושה חודשים (7.06 מיליארד שקל).

בתחום ההלוואות מפרסם בנק ישראל כי סך האשראי שניתן למשקי הבית בחודש אוגוסט הסתכם ב-4.58 מיליארד שקל. הבנק שלוקח את הריבית הגבוהה ביותר בממוצע על הלוואות הוא בנק ירושלים, עם ריבית של 13.39% בממוצע, בפער גדול משאר הבנקים. אחריו בנק מרכנתיל עם ריבית של 7.43%. הבנק שלקח את הריבית הנמוכה ביותר על הלוואות באוגוסט הוא בנק וואן זירו, עם ריבית של 4.6%.

כאמור, מדובר בנתוני אוגוסט והם צפויים להשתנות ולהתפרסם בכל חודש. הפיקוח על הבנקים הבהיר כי במהלך הרבעון הראשון של 2023 צפויה הרחבה נוספת של המידע המוצג באתר ויתווספו נתונים שירחיבו את ההשוואה. "כחלק מהרפורמות הצרכניות הרבות שקידם הבנק בשנים האחרונות, אנו מפרסמים היום מידע אודות שיעורי הריבית של מוצרי הפיקדונות והאשראי למשקי הבית, בחלוקה לבנקים השונים", מסר המפקח על הבנקים, יאיר אבידן. "אני מאמין כי צעד זה יסייע בחיזוק כוחו של הלקוח ומתן היכולת לקבל החלטה מושכלת, לאחר בחינת מכלול הנתונים באופן פשוט, נגיש ונוח".