שתי המאפיות הגדולות בישראל הגישו היום (שני) עתירה לבג"ץ נגד החלטת שרת הכלכלה אורנה ברביבאי להותיר את פיקוח המחירים על מוצרי הלחם בניגוד להמלצות ועדת המחירים. לטענת העותרות, מאפיית אנג'ל ומאפיית ברמן, שרת הכלכלה "לא טרחה כלל לעיין בהמלצות ועדת המחירים", ודחתה את ההמלצות "ללא כל הנמקה".

ועדת המחירים, ועדה מקצועית בין-משרדית המשותפת למשרד האוצר ולמשרד הכלכלה והתעשייה, בחנה בשנים האחרונות את סוגיית הפיקוח על מוצרי הלחם המפוקחים. בתביעה נטען כי הוועדה קיימה שני שימועים ציבוריים בעניין, שיתפה את רשות התחרות בממצאים, וקיימה לא פחות משישה דיונים מקצועיים בעניין. בסופו של ההליך, באמצע מאי, פרסמה את המלצותיה המפורטות, והעבירה אותן לשרת הכלכלה ולשר האוצר, ולפיהן יש להוציא את מוצרי הלחם המפוקחים מפיקוח, לאור התחרות הקיימת בשוק הלחם.

"ועדת המחירים קבעה במסגרת המלצותיה, כי התנאים הקבועים בסעיף 6 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, שרק בהתקיימם ניתן להטיל פיקוח על מוצר או שירות כלשהם – אינם מתקיימים עוד ביחס למוצרי הלחם המפוקחים", נכתב בעתירה. "מדובר בקביעה דרמטית של גורמי המקצוע, השומטת את הקרקע תחת חוקיותו של משטר הפיקוח נגד המאפיות. אולם, שרה הכלכלה ברביבאי לא טרחה כלל לעיין בהמלצות ועדת המחירים, וכבר בבוקר המחרת פרסמה את החלטתה בהודעה לעיתונות, שבה הכריזה כי היא דוחה את ההמלצות מכל וכל, ללא כל הנמקה".

בעתירת המאפיות נטען, כי החלטתה של השרה ברביבאי דינה להתבטל, שכן היא נעשתה ללא קיום חובת ההיוועצות הקבועה בחוק, ותוך סטייה גסה מהמלצות גורמי המקצוע, בעלי מומחיות ייחודית בתחום, ללא כל הצדקה או שיקול ענייני, כנדרש. כן נטען בעתירה, כי לנוכח העובדה שמשטר הפיקוח כולל פגיעה קשה בזכויותיהן החוקתיות של המאפיות לקניין ולחופש העיסוק, הרי שמרחב התמרון שיש להעניק לגורמים פוליטיים, לסטות מהמלצות גורמי המקצוע צריך להיות צר ומצומצם במיוחד. "החלטתה של שרת הכלכלה ברביבאי נופלת הרחק הרחק מעבר למרחב שיקול הדעת שנמסר לה על פי חוק, ומשכך דין ההחלטה להתבטל", נכתב.

מאפיית אנג'ל ומאפיית ברמן מיוצגות ע"י עוה"ד ירון קוסטליץ, אביעד שאולזון ושירז פסנטין ממשרד עו"ד קוסטליץ ושות'. שרת הכלכלה מיוצגת ע"י מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה.