השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים במאי היה 11,753 שקלים, ירידה של 273 שקלים שהם כ-2.2% מחודש אפריל - כך פרסמה היום (חמישי) הלמ"ס. השכר הממוצע עלה בשנה האחרונה ב-4.2%, אך העלייה לא מורגשת בכיס בשל עליות המחירים. גם בהייטק נרשמה ירידה בשכר ההממוצע, אך הוא עדיין יותר מכפול מהשכר הממוצע במשק ונאמד ב-26,878 שקלים. 

זהו החודש השני שבו השכר הממוצע יורד: בחודש אפריל השכר הממוצע נאמד ב-12,026 שקלים, ירידה של 642 שקלים שהם כ-5% מחודש מרץ. מספר משרות השכיר בישראל בחודש מאי היה 3.941 מיליון, עלייה של 10.1% לעומת מאי 2021 (3.580 מיליון) ועלייה של 1.1% לעומת אפריל 2022 (3.897 מיליון). 

השכר הממוצע במשק חווה עלייה של 4.2% לעומת מאי אשתקד, אז נאמד ב-11,280 שקלים. השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים, מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי, היה 10,570 שקלים - ללא שינוי לעומת מאי 2021 אז היה 10,565 שקלים. כלומר העלייה השנתית בשכר לא הגדילה בפועל את המשכורת הפנויה של הישראלים, בשל עליות המחירים. 

 

גם בענף ההייטק נמשכת מגמת הירידה בשכר: בחודש מאי 2022 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 26,878 שקלים, ירידה של 2.8% ביחס לאפריל. מדובר בחודש שלישי ברצף של ירידה בשכר, מאז מרץ. עם זאת שכר חודש מאי עדיין מהווה עלייה של 8.3% ביחס למאי אשתקד, אז נאמד ב-24,826 שקלים.

מספר משרות השכיר בתחום ההייטק היה 383.8 אלף, עלייה של 11.8% לעומת מאי2021 (343.2 אלף משרות), ועלייה  של 1% לעומת חודש אפריל 2022 (380.1 אלף משרות). משרות השכיר בתחום ההייטק היו 9.7% מכלל משרות השכיר במשק בדומה לחודש אפריל 2022.