על רקע כניסתו לתוקף של התיקון לחוק "שכר שווה לעובדת ולעובד" מחר (רביעי) ופרסום דוחות פערי השכר בשלל חברות במשק, עובדים רבים מוצאים את עצמם תוהים: האם אני חייב לגלות כמה אני מרוויח? מה עושים אם גיליתי שיש מישהו שעובד כמוני - אבל מרוויח יותר? ואילו מעסיקים בכלל חייבים לדווח כמה מרוויחים עובדיהם? עו"ד עמית גרוס, שותף מייסד ומנהל מחלקת דיני עבודה במשרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', עם כל מה שצריך לדעת. 

ישראל נחשבת למדינה "פתוחה" במיוחד, רבים נוהגים לשאול בני משפחה, חברים וקולגות שאלות אישיות שלא נהוג לשאול במדינות אחרות. ועם זאת, נדמה כי בחיי העבודה של רובנו יש שאלה אחת עליה לא מעז לענות: כמה אתה מרוויח?.

עו"ד גרוס מאשר את הדברים: "שוק העבודה בישראל נמצא כבר שנים רבות בתהליך מעבר מתמשך מחוזי העסקה קיבוציים לחוזי העסקה אישיים, שחלקם כוללים סעיף המחייב את העובד ואת המעסיק בסודיות לגבי תנאי ההעסקה. ועדיין, גם במקומות בהם לא קיים סעיף כזה, וגם במקומות עבודה בהם קיימות מדרגות שכר ידועות, זו עדין שאלה שהעובדים נמנעים מלשאול מחשש שזה ייתפס כחדירה לפרטיות, ושאלת השכר נחשבת לטאבו ברור".

נשים בדואיות עובדות בסופרמרקט בבאר שבע (צילום: מרים אלסטר)
מי מרוויח יותר בכל חברה - גברים או נשים? ארכיון | צילום: מרים אלסטר

מחר המצב הזה קצת ישתנה, כשמעסיקים ציבוריים מסוימים ומעסיקים ציבוריים ופרטיים המעסיקים מעל 518 עובדים, יידרשו לגלות את נתוני השכר של עובדיהם, בשימת דגש על פערי שכר בין נשים לגברים. הצעד הפך לחובה בעקבות חוק שיזמה חה"כ אתי עטיה מהליכוד. 

מה החוק אומר?

מטרתו של חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תשנ"ו – 1996) הוא למנוע אפליה בין נשים וגברים בכל הנוגע לגובה שכרם או כל גמול נוסף אותו הם מקבלים ממעסיקם. בהתאם, קובע החוק כי על מעסיק לשלם שכר שווה לעובדת ולעובד, המבצעים אותה עבודה או עבודה שוות ערך.

כדי להבטיח את קיום מטרת החוק, החוק מטיל על מעסיק חובות עיקריות:

  1. בהתאם לתיקון לחוק משנת 2020, על גופים ציבוריים מסוימים, ועל גופים ציבוריים ופרטיים המעסיקים למעלה מ-518 עובדים, לערוך אחת לשנה, דוח פנימי ודוח פומבי המפרט את השכר הממוצע של עובדיהם, תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים.
  2. עם השלמת הדוחות, על המעסיק למסור הודעה לכל עובד/ת בדבר פערי השכר בקבוצה הרלוונטית אליו/ה. על הדוח השנתי הראשון להתפרסם עד ליום 01.06.2022.
  3. לבקשת עובד/ת, המעסיק מחויב במסירת מידע בדבר רמות השכר של עובדים המועסקים אצלו, וזאת ללא כל קשר לכמות העובדים בעסק.

כיצד החברות מבצעות את הפילוח בדוח השנתי?

לאור השוני בין מקומות העבודה, ההגדרה בחוק היא הגדרה רחבה, הקובעת כי יש לבצע חלוקה לפי "סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים, והכל בהתאם לסוג ולאופי מקום העבודה". קרי, המחוקק העניק למעסיק שיקול דעת בעניין זה, עם זאת, יש להימנע מניתוח הנתונים באופן אשר יעוות אותם ויציג תמונה שאינה נכונה. על פי ההנחיות, מוצע למעסיקים לערוך יותר מפילוח אחד. כך למשל, ניתן לערוך הן פילוח על פי תפקיד, והן פילוח על פי וותק, ככל שלשיטת המעסיק שני הפילוחים רלוונטיים לקביעת השכר.

איפה החברות צריכות לפרסם את הדוח?

החוק לא מגדיר במדויק את אופן הפרסום של הדוח, אלא רק קובע שהדוח צריך להתפרסם עד לתאריך 1.6 באופן פומבי, בפלטפורמות שבהן משתמשת החברה לפרסום. החוק גם לא קובע דרכי אכיפה לחברות שלא יעמדו בהוראתו ולא יפרסמו את הדוח כמצופה מהן.

שכירים

אני עובדת יחידה במחלקה שלי, כך שפרסום הדוח בוודאות יגרום לגילוי פערי השכר ביני לבין יתר העובדים במחלקה. האם אני יכולה לדרוש אי-פרסום של הדוח?

המחוקק לא נתן דעתו באופן מפורש לעניין זה, אולם, החוק קובע מפורשות כי המידע יפורסם בלבד שאין בו פגיעה בכל דין אחר, ומבלי שיאפשר זיהויו של עובד. לדעתי, ראוי כי המחוקק ייתן דעתו בעניין זה, ולו בחקיקה משנית. בהיעדר קביעה מפורשת של המחוקק, נכון לדעתי שעובדים החוששים מפגיעה בפרטיותם יפנו למעסיק מוקדם ככל האפשר, על מנת שזה יימנע מראש מפרסום נתונים שיש בהם הפרה של פרטיותם.

גיליתי שאחד העובדים בחברה, המבצע עבודה שוות ערך לשלי, מרוויח יותר ממני. מה באפשרותי לעשות?

במקרה כזה, עלייך לדרוש מהמעסיק תשלום הפרשים בגין הפער בין המשכורות. אם המעסיק לא משתף פעולה, ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה.

עובדות במשרד (צילום: CoWomen @cowomen, unsplash)
בקרוב ייחשפו הפערים בין גברים לנשים במקום העבודה? | צילום: CoWomen @cowomen, unsplash

כמו כן, מכוח הוראות סעיף 7 לחוק, באפשרותך לדרוש מהמעסיק שלך מידע בדבר רמות השכר של העובדים בעסק – אולם, המידע שעל המעסיק למסור לך יהיה ללא פרטים מזהים של העובדים, על מנת שלא לפגוע בפרטיותם.

אני לא בטוחה שהעבודה שלי והעבודה של העובד המשתכר יותר ממני היא עבודה שוות ערך. מה הקריטריונים לבחינה?

החוק קובע כי עבודה שוות ערך תיחשב ככזו אם שתי העבודות הן בעלות משקל שווה, בין היתר מבחינת הכישורים, המאמץ, המיומנות והאחריות הנדרשים לביצוען ומבחינת התנאים הסביבתיים שבהם הן מבוצעות.

איך אני יכולה להוכיח שמדובר בעבודה שוות ערך?

ככל שהמעסיק יחלוק על דעתך, תוכלי לדרוש מבית הדין לעבודה מינוי מומחה, אשר את שכר טרחתו ישלמו הצדדים, כפי שיקבע בית הדין.

לאור פרסום נתוני השכר אצלי בחברה - אני חושדת שעובד בחברה, המבצע עבודה שוות ערך לשלי, מרוויח יותר ממני. אני יכולה לדרוש מהמעסיק שלי לשתף אותי בשכר של עובדים אחרים?

החוק קובע כי מעסיק ימסור, לפי דרישת העובד, מידע בעניין רמות שכר של עובדיו. המידע לא יחשוף פרטים אישיים, אך יכלול את סוג המשרה, כך שניתן יהיה לבצע השוואה.

ואם אותו עובד ואני מבצעים עבודה "שוות ערך", אבל הוא מבצע את עבודתו מסניף אחר של החברה, אני עדיין זכאית לדרוש תשלום הפרשים?

לא בטוח. החוק קובע כי הזכות הזו רלוונטית רק למי שמועסק אצל אותו מעסיק, באותו מקום עבודה. ככל שתדרשי השוואת תנאים, יהיה עלייך להוכיח כי השוני בין מקומות העבודה אינו משפיע על רמת השכר שלכם. כמו כן, ייתכן כי את זכאית להגיש תביעה בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, האוסר על מעסיק להפלות בתנאי העסקה של עובדיו מחמת מינם, ומכוחו ניתן לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק.

גיליתי שעובד בחברה המבצע עבודה שוות ערך לשלי מקבל את אותו השכר שאני מקבלת, אך הוא מקבל גם רכב על חשבון החברה. האם זה חוקי?

הדבר אינו חוקי. החוק קובע כי עובדים המבצעים אותה עבודה או עבודה שוות ערך זכאים לא רק לשכר זהה, אלא גם לזהות בכל גמול אחר הניתן מטעם המעסיק, בכסף או בשווה כסף.

אם המעסיק ישתף אותי בתנאי השכר של עובדים אחרים, אני או המעסיק נהיה חשופים לתביעה עקב פגיעה בפרטיות של אותם עובדים?

לא. כל עוד ידאג המעסיק לא לחשוף פרטים אישיים של עובדים, אלא יספק מידע כללי לצורך ביצוע השוואה.

עו"ד עמית גרוס (צילום: סיגל סבן)
עו"ד עמית גרוס | צילום: סיגל סבן

קיבלתי לידי את הדוח ונראה כי מבחינת ממוצע אין פערים בין נשים וגברים, עם זאת, אני חושדת שיש עובד ספציפי, בעל נתונים דומים לשלי, המבצע עבודה שוות ערך לשלי, ובכל זאת משתכר יותר ממני. אני יכולה לדרוש לקבל את הנתונים שלו?

לא. החוק אינו מקים למעסיק חובה למסור מידע על עובד ספציפי, ויותר מכך, מסירת מידע כזה עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אותו עובד הספציפי.

האם זה שאני ניהלתי משא ומתן פחות טוב מול המעסיק מאפשרת למעסיק לשלם לי פחות מאחרים?

לא. בית הדין האזורי לעבודה קבע כי המעסיק חייב בתשלום שכר שווה לעובדת ולעובד גם אם דרישות השכר שלהם היו שונות.

כשהתקבלתי לעבודה המעסיק שלי היה גלוי לב איתי, וסיפר לי שעובד אחר, המבצע עבודה שוות ערך לשלי מרוויח יותר ממה שהוא מסוגל לשלם לי – ואני הסכמתי להשתכר פחות מאותו עובד. האם אני יכולה לדרוש מהמעסיק שישלם לי את פערי השכר ו/או לתבוע את המעסיק?

כן. החוק קובע כי הזכות לשכר שווה אינה ניתנת להתניה או לוויתור. עם זאת, אם הדבר יגיע לבית המשפט, יכול מאוד להיות שבית הדין לעבודה ייתן משקל לתום הלב של הצדדים.

נפגשתי עם קולגה שלי מהעבר, וגיליתי שכאשר עבדנו באותו מקום עבודה וביצענו עבודה שוות ערך, הוא השתכר יותר ממני. האם אני יכולה להגיש תביעה?

תלוי. החוק קובע כי תקופת ההתיישנות לעניין זה היא 5 שנים.

*יובהר, כי התשובות להלן אינן מהוות תחליף לייעוץ מקצועי, והן מהוות את עיקרי הדברים בלבד.