מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.7% בחודש פברואר 2022 ובכך השלים עלייה של 3.5% ב-12 החודשים האחרונים, כלומר - 0.5% מעל היעד של בנק ישראל, כך מפרסמת הערב (שלישי) הלמ"ס. בצל הסערה סביב חתימת שר האוצר על צווים לביטול מכסים על ייבוא פירות וירקות, נרשמה עלייה משמעותית בסעיף זה במדד. מחירי הדירות עלו ב-12 חודשים ב-13%, עם עלייה של 2.1% רק בינואר. 

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.9%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים שעלו ב-5.3%, תחבורה שעלה ב-1.9%, תחזוקת הדירה שעלה ב-1.1% ומזון שעלה ב-0.6%. ירידת מחירים בולטת נרשמה בסעיף הלבשה שירד ב-3.2%.

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.5% בחודש פברואר 2022, ובכך השלים עלייה של 6.1% ב-12 החודשים האחרונים. העלייה השנתית מתחלקת לעלייה במחירי המדד ללא שכר עבודה ב-10.3% ובמחירי שכר העבודה ב-1.4%. מתחילת השנה עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-1.3%. מדד זה, שמציג את העלייה במחירי חומרי הגלם לבנייה, משפיע על כל מי שרוכש דירה על הנייר או משפץ אחת. עלייה משמעותית יותר צפויה בחודש הבא, אז יורגש המשבר ברוסיה-אוקראינה.

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-2.4% בחודש פברואר 2022. מתחילת השנה עלה המדד ב-3.4% ובשנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2022 לעומת פברואר 2021) עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-12.7%. עליית מחירים בולטת נרשמה בענף "מוצרי נפט מזוקק" שעלה ב-17.1%. מדד מחירי תפוקת התעשייה לייצוא עלה ב-0.8% ברבעון הרביעי של שנת 2021 ובשנת 2021 כולה עלה מדד זה ב-3.3%.

שינוי במחירי שוק הדירות

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2021-ינואר 2022 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר 2021-דצמבר 2021, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-2.1% ובכך השלימו עלייה של 13.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (דצמבר 2020-ינואר 2021).

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים דצמבר 2021-ינואר 2022 לעומת החודשים נובמבר 2021-דצמבר 2021, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: צפון 2.9%, מרכז 2.5%, דרום 2.2%, תל אביב 2.1%, חיפה 1.7% וירושלים 1.1%.בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: מרכז (14.5%), ירושלים (13.6%), תל אביב (12.8%), דרום (11.8%), חיפה (10.9%) וצפון (9.6%).

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהם עלו ב-2.7% בחודשים דצמבר 2021-ינואר 2022 לעומת נובמבר 2021-דצמבר 2021 והשלימו בכך עלייה של 13.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (דצמבר 2020-ינואר 2021). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 21.9% בהשוואה ל-21.7% בתקופה הקודמת (נובמבר 2021-דצמבר 2021).