שיעור המשרות הפנויות בחודש ספטמבר המשיך לעלות ועמד על 4.9%, לעומת 4.79% בחודש אוגוסט, כך פרסמה היום (ראשון) הלמ"ס. מדובר בעלייה של 3,652 משרות פנויות במשק הישראלי, זאת על אף סיום מודל החל"ת לבני ה-45 ומטה. מספר המשרות הפנויות בחודש ספטמבר היה 137,487, לעומת 133,835 בחודש אוגוסט.

הלמ"ס בחנה גם את נתוני כל הרבעון השלישי של 2021. במספר המשרות הפנויות חלה עלייה של 6.7% בהשוואה לאומדן זה ברבעון השני, עם זאת גם במספר המועסקים באוכלוסיית הסקר חלה עלייה של 4% בהשוואה לאומדן זה ברבעון השני.

בענפי התעשייה הכרייה, החציבה והחשמל והמים חלה העלייה המשמעותית ביותר במספר המשרות הפנויות ברבעון זה לעומת הרבעון הקודם, של כ-13%. לעומת זאת, במספר המועסקים, חלה דווקא עלייה משמעותית בענפי האירוח והאוכל, של 27.6% בהשוואה לרבעון השני. ענפי המידע והתקשורת וענפי הבריאות והסיעוד עברו את רמת התעסוקה שנאמדה בהם בשנת 2019, טרם המשבר.

הביקוש למלצרים ומוזגים ירד ב-13% בחודש האחרון והביקוש לנציגי מכירות בטלפונים רשם את הירידה המשמעותית ביותר, ב-15%. עם זאת במקביל נרשמה עלייה של 19% בביקוש לבוני בתים בנאים ומניחי בטון, וגם ברמה הרגעונית הענף רשם עלייה במספר המשרות הפנויות.

בתחילת החודש פורסם שיעור האבטלה בחודש ספטמבר, שירד ל-5.7%. מדובר בירידה של כ-21 אלף מובטלים, לאחר ששיעור האבטלה עמד על 6.2% במחצית השנייה של חודש אוגוסט. עם זאת, לפני הקורונה עמד שיעור האבטלה על 3% בלבד ולשם ככל הנראה נצטרך להגיע כדי לצמצם את הפער במספר המשרות הפנויות.