שר האוצר, אביגדור ליברמן, שרת הכלכלה, אורנה ברביבאי ושר החקלאות, עודד פורר חתמו היום (ראשון) במשרד האוצר, על כתב מינוי לצוות אשר יבדוק ויגבש המלצות בעניין פערי התיווך לצרכן בנושא תוצרת חקלאית. הקמת הצוות מהווה שלב ביישום הרפורמה בחקלאות שאמורה להוריד את מחירי התוצרת החקלאית לצרכן.

בראש הצוות יעמוד מנכ"ל משרד הכלכלה, ד"ר רון מלכא, ובצוות יהיו חברים גם מנכ"לית משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הגב' נעמה קאופמן-פס, מ"מ הממונה על התחרות, מיכל כהן, וסגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, עדי חכמון.

תפקידי הצוות יהיו ניתוח של שרשרת האספקה של פירות וירקות לצד בחינת חסמים וכשלי שוק שעלולים להביא לפגיעה בצרכן, לרבות פערי תיווך בהפצת תוצרת חקלאית של פירות וירקות או רווחיות חריגה לאורך שרשרת האספקה שלהם.

בנוסף, ככל שיימצאו כשלי שוק, חסמים או רווחים חריגים בכל אחת מחוליות שרשרת האספקה, הצוות ימליץ לשרים על פעולות נדרשות לשיפור התחרות במקטעים אלה. הצוות גם יספק המלצות אחרות בנושא הורדת יוקר המחיה של פירות וירקות. 

הצוות יגיש לשרים את המלצותיו, עד ליום 31 בפברואר 2022 והוא רשאי לזמן כל גורם הנראה לו רלוונטי להשמיע דבריו בפני הוועדה ולהיעזר ביועצים מטעמו.