שר האוצר אביגדור ליברמן הודיע היום (שני) בפתח ישיבת סיעת ישראל ביתנו כי הוא הנחה את משרדו להכין הצעת חוק שתבטל את ההיטל על העסקת עובדים זרים, על מנת להוריד את יוקר המחיה. השר טען כי הצעת חוק כזו תוגש עד סוף השנה הנוכחית.

"כדי להבטיח המשך צמיחה והורדת יוקר מחיה אנחנו נוקטים במספר צעדים", אמר השר ליברמן. "אני נתתי הנחיה למשרד האוצר להכין הצעת חוק לביטול היטל על עובדים זרים שנע בין 15% ל-20%, וזה מרכיב משמעותי בהורדת יוקר המחייה, לפחות בשלושה תחומים עיקריים: בענף הבנייה, בבתי מלון ובמסעדות. ביטול ההיטל ישפיע ישירות על הורדת יוקר המחיה של הצרכן והצעת החוק הזאת תוגש אחרי התקציב ועד סוף שנת 2021".

ליברמן התייחס לחובה של מעסיקים של עובדים זרים (כולל עובדים שהם מסתננים) לשלם לרשות המסים היטל על העסקתם, בשיעור 20% מסך ההכנסה המשולמת לאותו עובד. בענף המסעדות, התעשייה ובענף הבניין, ההיטל הוא בשיעור 15% מההכנסה, והוא בוטל לחלוטין בענף החקלאות כמו גם על עובדים העוסקים בסיעוד בבית המטופל.

את ההיטל המדובר משלם המעסיק לרשות המסים, יחד עם מס ההכנסה שניכה מעובדיו, ואסור לו לנכות את ההיטל מההכנסה של העובד הזר. בשל כך ההיטל הזה אכן גורר הוצאות רבות ומייקר את שכר העבודה בענפים שמסתמכים על עובדים זרים. ביטולו יהווה חיסכון משמעותי, ששר האוצר מקווה ככל הנראה שיתגלגל לצרכן הסופי.

בהמשך דבריו בישיבת הסיעה השר התייחס לתקציב ושב ואמר כי נושאים בתחום הסכמי העבודה לא יטופלו בתקציב הנוכחי: "כפי שהדגשתי, התקציב מאוד מורכב וחייב להיות בו הגיון מסדר ותכנון. ההגיון המסדר הוא שינויים מבניים, רפורמות וחקיקות פיסקליות. כלל הסוגיות שנוגעות לשכר, להסכמים קיבוציים ולתנאי עבודה יטופלו לקראת תקציב 2023-2024".

לגבי משבר המתמחים אמר ליברמן כי הוא מסר לשר הבריאות - "להפעיל את המנגנון שקיים וחתום על ידי המדינה, על ידי משרד הבריאות, על ידי ההסתדרות הרפואית, ומה שתחליטו, אתה כשר הבריאות והר"י, יהיה מקובל עלינו". השר הביע תקווה שהמשבר ייפתר בקרוב, וכפי שדווח שר הבריאות אכן צפוי להודיע על פריצת דרך במשבר המתמחים עוד הערב.