סוגרים קצוות - עוד לפני התקציב: הממשלה תצביע בקרוב על חלוקת הכספים הקואליציוניים, אלו שסוכמו לפני הקמת ממשלת בנט-לפיד. לידי N12 הגיעה הרשימה המעודכנת, שכוללת כמה שינויים בכספים ש"יוקצו באופן חד פעמי". הסכום שמיועד למהלך: עד 2 מיליארד שקלים, כאשר המסמך מפרט הוצאות של 1.39 מיליארד. 

על פי המסמך שיוצג לשרים על ידי שר האוצר אביגדור ליברמן, מדובר ב"סכום שלא יעלה על 849 מיליון שקלים" בשנה הנוכחית (2021) ו-1.26 מיליארד שקלים בשנה הבאה לכל היותר. המסמך המעודכן כולל 512 מיליוני שקלים לשנה הקרובה ו-882 מיליון שקלים בשנה הבאה.

הממשלה אישרה את המהלך כבר באוגוסט, חודשיים לאחר שהוקמה, אך כעת נדרש פירוט הסכומים והיעדים. "בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה האמורה, סכומים אלה כפופים לבדיקות פרטניות ומיועדים לפעילויות קיימות ולא ניתן יהיה לפתוח בגינן תקנות חדשות", מבהירה הצעת ההחלטה. "שינוי בייעוד של הסכומים המפורטים בנספח ידרוש תיקון של החלטת ממשלה זו".

בראש הטבלה לחודשיים הקרובים: משרד החינוך עם 246 מיליון ומשרד ראש הממשלה עם 110 מיליונים. משרד החינוך יקצה בין היתר 70 מיליון שקלים לתמיכה באוניברסיטת אריאל (גם ב-2021 וגם ב-2022), וגם יתקצב תמיכה בתנועות נוער וארגונים, תנועות נוער עולמיות, ומורים שליחים בחו"ל (80 מיליון השנה, סכום שיגדל ל-85 מיליון בשנה הבאה). עוד 5 מיליון יועברו לבניית כיתות בהתיישבות, גם השנה וגם בשנה הבאה. 

91 מיליון שקלים בשנה הנוכחית ו-96 מיליון שקלים בשנה הבאה יוקדשו בתחום החינוך: תוכניות לנוער בסיכון ציוני דתי, מענק ירושלים בחינוך, חינוך בלתי פורמלי, פעילות בלתי פורמלית, שירות לאומי ומורות מתנדבות, מוסדות תורניים, חינוך בלתי פורמלי, כפרי סטודנטים, תקצוב רשתות החינוך הטכנולוגי וגרעינים תורניים. בתחום משרד הדתות: 89 מיליון שקלים השנה ו-115 מיליון בשנה הבאה עבור תמיכה בהקמת מוסדות דת, פעולות למנהלת לזהות יהודית, תמיכות ויהדות מתקדמת.

משרד ראש הממשלה יתקצב ב-110 מיליון טיפול בהתמכרויות, קליטת עולי צרפת ו"פעולות" - ובשנה הבאה יקצה לכך 70 מיליון שקלים. משרד הבריאות יקבל השנה עוד 2 מיליון שקלים לתחום בריאות הנפש - סכום שיזנק ל-62 מיליון בשנה הבאה - עבור רכש שירותי גמילה וטיפול בהתמכרויות. משרד הביטחון יקצה 20 מיליון השנה ו-21 מיליון בשנה הבאה בין היתר למטרות הללו: תמיכה במסגרות חינוך לילדים במצוקה, שכר לימוד לילדים בחטיבה עליונה בפנימיה צבאית ועידוד שירות חיילים חרדים.

עבור המדע, התרבות והספורט יוקצו 18 מיליון השנה ו-13.5 מיליון בשנה הבאה לשימור אתרי תרבות, יד בן צבי, שיפוצים, האקדמיה ללשון עברית ומוסדות תרבות תורנית. גם רשות העתיקות תקבל 10 מיליון בשנה הנוכחית ו-44 מיליון בשנה הבאה עבור חפירות ופיתוח ארכיאולוגי בעיר דוד, בית הרשות ומערך המחשוב. השירות האזרחי-לאומי יזכה רק השנה ל-15 מיליון שקלים. משרד המשפטים יקבל מיליון שקלים השנה ו-6 מיליון בשנה הבאה לטיפול בנפגעי ונפגעות עבירות מין ולמשפט עברי.

פרויקטים שיתוקצבו החל מ-2022 בכספים הקואליציוניים:

100 מיליון שקלים בתחום המשרד לשוויון חברתי עבור מניעת בדידות קשישים וטיפול בגידול בתעסוקת קשישים. 30 מיליון נוספים יוקצו לתמיכה בקהילת הלהט"ב ועוד 5 מיליון לעידוד תעסוקת נשים. בתחום פעילות משרד הרווחה הוקצו 50 מיליון שקלים למען מענים לטיפול באלימות במשפחה – מקלטים ומרכזים לטיפול בגבר ו-15 מיליון שקלים עבור ליווי נפגעות תקיפה מינית בבית משפט ותגבור מרכזים לנפגעות תקיפה מינית. עוד יוקצו 20 מיליון לטיפול וליווי של נפגעי ונפגעות עבירות מין (משרד המשפטים).

תקציבים נוספים שיעברו החל משנת 2022: 40 מיליון ליהדות מתחדשת (משרד התפוצות), 25 מיליון לטיפול בהפרעות אכילה (משרד הבריאות), 7 מיליון למניעת התאבדויות עולים חדשים, אירועי תרבות בפריפריה (המשרד לפיתוח הנגב והגליל) ו-2 מיליון לעידוד ספורט נשים קהילתי (משרד התרבות והספורט).

מפלגת העבודה הצליחה להכניס כמה שינויים בייעוד תקציבים לפי דרישתה. בין התחומים שזכו לתוספת תקצוב: חינוך בלתי פורמלי ותוכניות נוער, כפרי סטודנטים וחינוך בפריפריה, מסגרות לילדים ונוער בסיכון, תנועות ציוניות עולמיות, חיזוק הרשות לקידום מעמד האישה, תקציבים לליווי נפגעות תקיפה מינית בבתי משפט, תגבור מרכזים לנפגעות תקיפה מינית, הקמת האגף ליהדות מתחדשת במשרד התפוצות, תקציבים לעידוד ספורט נשים ותקציב לטיפול באלימות במשפחה.

בראש הטבלה ל-2021:

 • משרד החינוך וההשכלה הגבוהה – 246 מיליון
 • משרד ראש הממשלה – 110 מיליון
 • המשרד לשירותי דת – 89 מיליון
 • משרד הביטחון – 20 מיליון
 • משרד המדע, התרבות והספורט – 28 מיליון
 • תעסוקה (שירות לאומי אזרחי) – 15 מיליון
 • משרד הבריאות – 2 מיליון
 • משרד המשפטים – מיליון

בראש הטבלה ל-2022:

 • משרד החינוך – 256 מיליון
 • המשרד לשוויון חברתי – 135 מיליון
 • המשרד לשירותי דת – 115 מיליון
 • משרד הבריאות – 97 מיליון
 • משרד ראש הממשלה – 70 מיליון
 • משרד הרווחה – 65 מיליון
 • משרד המדע, התרבות והספורט – 46 מיליון
 • משרד התפוצות – 40 מיליון
 • משרד הביטחון – 21 מיליון
 • משרד המשפטים – 19 מיליון
 • משרד לפיתוח הנגב והגליל – 7 מיליון