ועדת הכלכלה אישרה היום (שני) את סעיפי פרק התחבורה בחוק ההסדרים: אושרה הרפורמה בחניה שבמסגרתה יבוטל המחיר המרבי לשעת חניה והאפשרות לתת חניה חינם בכל העיר לתושבים ברשויות שבהן מעל 40 אלף תושבים תיאסר. בנוסף אושרה הגברת האכיפה בנתיבי התחבורה הציבורית וההצעה להסדרת קווי התחבורה הציבורית הגמישים (כגון באבל).

במסגרת הרפורמה בחניה קבעה הוועדה כי הפער בין מחיר לשעת חניה שישלם תושב חוץ, למחיר לתושב עיר, לא יעלה על 30%. המחיר המרבי על חניה, שעומד היום על 6.3 שקלים לשעה, יבוטל החל מתחילת השנה הבאה, ועיריות יוכלו לקבוע מחיר בהתאם למדיניותן. עירייה שהחליטה לקבוע את מחיר החנייה בהתאם למחיר המרבי, ולא נקבה במחיר מוחלט, תמשיך לגבות 6.3 שקלים לשעה, צמוד למדד, עד שמשרד התחבורה  יקבע תקנות בעניין.

באשר לביטול חניה חינם לתושבים בכל רחבי העיר והגבלתה לאזור המגורים בלבד, נקבע כי ההוראה תחול רק ברשויות בהן מעל 40 אלף תושבים. הרשויות הללו יצטרכו להסדיר, תוך שלוש שנים, אזורים שבהם יוענק פטור מתשלום חניה לתושב אותו אזור בלבד. רשות שלא תסדיר את אזורי החניה לא תוכל לפטור את תושביה מתשלום, או לחילופין לא תוכל לגבות תשלום על חניה. שרת התחבורה, בהתייעצות עם שרת הפנים, תהייה רשאית בזמן הזה לקבוע תנאים ואמות מידה לקביעת אזורי חניה, ואלו יחולו על רשויות שלא יסדירו את הנושא תוך שלוש שנים.

במהלך הדיון ח"כ אורי מקלב התייחס לפער שבין המחיר שישלמו תושבי העיר לבין המחיר שייגבה מתושבי חוץ, והזהיר מהפקעת מחירים ומפגיעה בתושבי חוץ. על כך השיב לו היו"ר ביטון כי שוחח עם נציגי הרשויות וכי הם מעוניינים בפער של 30%. הוא הוסיף כי ההצעה לא תפתור את כל בעיית הפקקים, אך תסייע בהורדת עומסים מלב הערים ותאפשר חניה חינם לתושבי הערים בשכונות המגורים שלהם, שהיא מרחב החיים שלהם.

לפיכך אישרה כאמור הוועדה כי רשות מקומית שתקבע הסדר חניה שכולל מחיר שונה לתושב ולמי שאינו תושב, תחויב להגביל את הפער הזה בעד 30%. רשות שתחליט שלא לגבות כלל תשלום על חניה לא תוכל לגבות גם מתושבי חוץ, אך אם נתנה פטור מסוים לתושביה, בחלק מהזמן, אז תעריף החניה שישלם תושב חוץ לא יעלה על תעריף המינימום שתקבע הרשות לתושב פנים.

בנוסף אושרו היום בוועדה עוד שני סעיפים מרכזיים בפרק התחבורה של חוק ההסדרים:

הסדרת קווי שירות מותאמי ביקוש: התיקונים מסדירים בחקיקה את האפשרות לבצע תכנון דינמי של הנסיעה בתחבורה הציבורית ולשנות מסלול בזמן אמת, בהתאם לביקוש, ומעגנים בחקיקה שירותים שכבר ניתנים בכמה מקומות בארץ, כמו באבל ותיקתק. האישור התאפשר לאחר שבשבוע שעבר הושגו הסכמות בדבר ההתייחסות להנגשת השירות לבעלי מוגבלויות.

מוניות שירות של באבל דן (צילום: אהוד קינן)
תוסדר הפעילות של קווי שירות גמישים כמו באבל ותיקתק | צילום: אהוד קינן

הגברת אכיפה בנתיבי תחבורה ציבורית: ההצעה תסמיך גם פקחים לאכוף, באמצעות מצלמות, נסיעה שלא כדין בנת"צים, מהלך שנועד לאפשר הקמת יחידה מיוחדת של משרד התחבורה שתאכוף עבירות כאלו. הגברת האכיפה תחל תחילה בדרכים בין עירוניות וב-31 בדצמבר 2022 תיכנס גם לערים.

במסגרת ההחלטה הוגמש השימוש שניתן יהיה לעשות בכספים: 50% מההכנסות ישמשו את הרשות לכל מטרה, 35% מהכספים ישמשו לתפעול ותחזוקת תחבורה ציבורית, שבילי אופניים והוצאות שנועדו להפחתת שימוש ברכב פרטי ועידוד תחבורה שיתופית, ו-15% מהכספים ישמשו לבטיחות בדרכים.