הלמ"ס: מחירי הדירות עלו ב-1.2% בין החודשים יוני-יולי ליולי-אוגוסט 2021, ובכך השלימו עלייה של 9.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (יולי-אוגוסט 2020). מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש ספטמבר 2021, והשלים עלייה של 2.5% ב-12 החודשים האחרונים.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים יולי-אוגוסט 2021 לעומת החודשים יוני-יולי 2021, נרשמו עליות מחירים במחוזות האלה: ירושלים 2.5%, המרכז 1.9%, תל אביב 1.8%, הדרום 1.1% וחיפה 0.6%. לעומתם מחוז הצפון רשם ירידה של 0.5%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: ירושלים (10.7%), המרכז (10.5%), הצפון (9.6%), תל אביב (9.5%), הדרום (7.3%) וחיפה (6.0%).

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן עלו בחודשים יולי-אוגוסט 2021 לעומת יוני-יולי 2021 ב-0.6% ובכך השלימו עלייה של 11.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיעור העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב הוא 21.9% לעומת ל-20.2% בתקופה הקודמת.

במדד המחירים לצרכן נרשמו עליות מחירים בולטות בסעיף הירקות הטריים, שעלה ב-9.5%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי התרבות והבידור, שירד ב-2.6%, והלבשה שירד ב-2.1%.

חומרי הדברה מסוכנים ביותר ב-50% מהירקות  (צילום: N12)
מחירי הירקות הטריים זינק בספטמבר. ארכיון | צילום: N12

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.3% בחודש ספטמבר 2021. מתחילת השנה עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-4.5% ובשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2021 לעומת ספטמבר 2020) עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-4.9% בשל העלייה במחירי המדד ללא שכר עבודה ב-8.1% ובמחירי שכר העבודה ב-1.1%.

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-0.2% בחודש ספטמבר 2021. המדד ללא דלקים עלה ב-0.1% בחודש ספטמבר 2021. ירידות מחירים בולטות נרשמו במוצרי נפט מזוקק שירד ב-3.3%. מתחילת השנה עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-10.2% ובשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2021 לעומת ספטמבר 2020) עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-10.4%.