אנחנו בסיומה של שנת 2021 ובעוד ימים אחדים נקבל בברכה שנה אזרחית חדשה, שנת 2022. רק אתמול רשות המיסים הודיעה על הארכת תוקף הטבות המס לכ-345 אלף שכירים גם לשנת 2022, והזכירה שאת תיאומי המס לשנת 2021 ניתן לבצע עד תום השנה האזרחית. שבועיים נותרו וזו ההזדמנות שלכם לממש את זכויותיכם בנושא מיסוי ולקבל בחזרה כספים שמגיעים לכם ממס הכנסה. ארגון פעמונים ערך עבור N12 את המדריך ששווה לכם כסף.

למי מגיע החזר ממס הכנסה?

להחזר מס זכאי כל אדם ששילם מס הכנסה ביתר במהלך השנה. סכום המס נבדק בסוף שנת המס ואז נבחן סך כל המס ששילם האדם בפועל לעומת המס שהאדם היה צריך לשלם. החזרי המס נובעים בעיקרם מכך שברמה החודשית, ניכוי המס במקור על ידי המעביד לא תואם את ההכנסה השנתית של העובד. חוסר התאמה זה נובע אצל עובדים שכירים בעיקר בשל אי רציפות בעבודה או בשל אי הצהרה או טעויות בסעיפי הניכוי והפטור השונים להם זכאי העובד.

המקרים הנפוצים בהם מגיע לשכיר החזר מס הם:

 1. עבודה חלקית במהלך השנה (עקב אבטלה, חופשה ללא תשלום, חילופי עבודות ומקרים נוספים של עבודות חלקיות).
 2. החלפת מקום עבודה או מעביד במהלך השנה, ללא ביצוע תיאום מס.
 3. עבודה בחו"ל במקביל לעבודה בישראל במהלך השנה.
 4. בעיות רפואיות של העובד או בני משפחתו.
 5. שינוי בסטטוס האישי כגון: נישואים, לידת ילד, גירושים, תשלום מזונות וכו'.
 6. מעבר לאזור עדיפות לאומית (ערי פיתוח, גליל, רמת הגולן, נגב וכו').
 7. עולים חדשים במשך שלוש השנים הראשונות בארץ זכאיים להחזרי מס.
 8. חיילים משוחררים במשך שנתיים מיום סיום שירות החובה שלהם.
 9. הפקדות לקרן פנסיה, קופת גמל, בטוח חיים באופן עצמאי, בגין משכורת ללא סוציאליות.
 10. מי שסיים תואר ראשון או קיבל תעודת הוראה החל משנת 2005.

האם צריך להגיש דו"ח שנתי מלא למס הכנסה לשם קבלת החזר מס?

במס הכנסה קיים טופס החזר מס לשכירים (טופס 135). טופס זה פשוט יותר מאשר הדו"ח המלא למס הכנסה. טופס זה מיועד לשכירים המבקשים לקבל החזר מס ולא לעצמאיים או למי שחייב בהגשת דו"ח מלא.

שכיר המשתכר שכר גבוה חייב  להגיש דו"ח למס הכנסה. בנוסף בלשכות מס הכנסה מתקיימות מדי פעם הדרכות וישנן עמדות סיוע במילוי הדו"ח השנתי למס הכנסה.

איזה טפסים צריך למלא?

מלבד טופס 135 יש לצרף מסמכים לגבי ההכנסות משכר עבודה (טפסי 106), הכנסות אחרות, אישורים מהמוסד לביטוח לאומי בגין גמלאות מחליפי שכר (כגון :קצבת אבטלה, דמי לידה וכו'), אישורים לגבי מקום מגורים, טפסי 161 בגין פיצויים, אישורים רפואיים, הניכויים והזיכויים האישיים הנדרשים, (כגון אישורים על ביטוח חיים או קופות גמל שלא שולמו במסגרת עבודה כשכיר), קבלות מקוריות על תרומות וכו'.

יש לצרף לדו"ח גם את נתוני בן/בת הזוג מאחר ובדיקת הזכאות להחזר מס מתבצעת על הכנסת שני בני הזוג.

פקודת מס הכנסה קובעת כי החזר המס יהיה צמוד למדד ונושא ריבית שנתית בשיעור 4% וזאת מחודש ינואר שלאחר שנת המס האמורה. הריבית והפרשי ההצמדה פטורים ממס. כלומר מי שזכאי לקבל החזר מס יהנה גם מריבית והצמדה על החזרי המס, כמעין תוכנית חיסכון אשר פטורה ממס.

החזר המס אמור מתבצע ישירות לחשבון הבנק של מגיש הדו"ח. פרטי חשבון הבנק נמסרים ביחד עם הדו"ח ולכן מומלץ לוודא כי הפרטים המופיעים בדו"ח הינם פרטים נכונים ומדוייקים.

מה זה מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

דרך נוספת לקבל החזר כספי היא דרך הגשת בקשה לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי).

מי זכאי למענק?

אם הנך שכיר ו/או עצמאי, והייתה לך בשנת המס 2021, הכנסת עבודה ו/או הכנסה מעסק ומשלח יד ועמדת בכל שלושת התנאים הבאים:

 1. גילך 23 ומעלה ויש לך ילד אחד לפחות (שטרם מלאו לו 19 שנים), או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים.
 2. במהלך שנת המס 2021, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותך או בבעלות בן/בת זוגך, או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות וכדו')
 3. ואם מתקיים לגביך אחד מהשניים:
  1. הכנסתך החודשית הממוצעת גבוהה מ- 2,080 שקלים ונמוכה מ- 6,777 שקלים (לצורך חישוב ההכנסה החודשית הממוצעת מחלקים את סך כל הכנסות מעבודה ו/או מעסק/משלח יד במספר חודשי העבודה ופעילות עסקית בפועל).
  2. או אם הנך "הורה יחיד", הכנסתך גבוהה מ-1,280 שקלים ונמוכה מ- 11,546 שקלים ("הורה יחיד" – עובד שהוא הורה לילד אחד, או יותר, הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג, לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו).

איך מקבלים את המענק?

ניתן לבדוק אם אתם עומדים בתנאי המענק באמצעות הסימולטור של רשות המיסים. אם זו פעם ראשונה שאתם מגישים את הבקשה, יש להגישה בסניפי הדואר, ואם הגשתם בשנתיים האחרונות בקשה תוכלו להגישה באופן מקוון באתר רשות המיסים בגין 2020 ו-2021 עד לסוף 2022.

תרמת? מגיע לך לקבל החזר מס

רוב אזרחי ישראל תורמים למוסדות או לעמותות. המדינה מעודדת תרומות על ידי הכרה בסכומי התרומות לצורכי מס הכנסה לפי "סעיף 46 לפקודה חוק מס ההכנסה", מה שמאפשר החזר חלק נכבד מסכום התרומה לתורם.

מי זכאי להחזר מס לתרומות? יחידים ועסקים שאינם מאוגדים כחברה בע"מ - זכאים לזיכוי בגובה 35% מסכום התרומה. אם תרמתם סכום העולה על 190 שקלים בשנה – אתם זכאים להחזר, באם שילמתם מס במהלך השנה. יש לוודא כי המוסדות הנתרמים מוכרים לצורכי החזר מס. ניתן לקבל החזר מס לתרומה עד לשש שנים רטרואקטיבית, בצירוף קבלות מקוריות המתעדות את התרומה.

איך מקבלים את ההחזר?

יש לאסוף את כל קבלות המקור שקיבלתם בגין תרומות שתרמתם בשנת 2021 למוסדות עם אישור 46 לפקודת מס הכנסה. עצמאיים ושכירים המגישים דו"ח שנתי צריכים למלא בסוף השנה את טופס 1301 (דין וחשבון שנתי) ולצרף לו את הקבלות המקוריות לתרומה.