כחלק מדיוני התקציב בממשלה הודיעה היום (ראשון) שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי, שהרפורמה בשוק התעסוקה, המתבססת על מסקנות ועדת 2030 תיכנס לחוק ההסדרים ותאושר כחלק מהתקציב הקרוב. הוועדה אמנם פעלה עוד לפני הקורונה, אך היא הגישה את המלצותיה במהלך הסגר הראשון ובעת משבר תעסוקתי כה נרחב הן נדמות כרלוונטיות מאי פעם. 

מטרת הרפורמה בהכשרה המקצועית היא לאפשר ללומדים להשתלב בתעסוקה איכותית, להגדיל את שכרם ורווחתם ולהגדיל את פריון העבודה והתוצר במשק. כדי לעשות זאת בצורה המיטבית, הרפורמה תחזק את שותפות המעסיקים בגיבוש ההכשרות המקצועיות, תהליך אשר מתקיים כבר כיום והחל בעקבות המלצות הדוח וכחלק מהניסיון לפתור את המשבר בתעסוקתי שיצרה הקורונה.

על פי ההצעה שתיכנס לחוק ההסדרים, היקף המשתתפים בהכשרות מקצועיות הממומנים על ידי המדינה יגדל ככל שהרפורמה תמומש בהצלחה. מימון ההכשרות וגובהו ייקבע בין היתר על פי התשואה המתקבלת והביקוש לעובדים.

הצעה זו נבנתה על בסיס עבודת הוועדה המקצועית לקידום תחום התעסוקה לקראת 2030, שהובילה זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה. הוועדה, בראשות פרופ' צביקה אקשטיין, התמודדה עם בעיות בשוק העבודה הישראלי אשר מהווה רכיב משמעותי לצמיחה במשק, ועל מנת להתוות מדיניות בתחום התעסוקה. 

הוועדה המליצה בין היתר על קביעת יעדים תעסוקתיים לאוכלוסיות יעד לשנת 2030, קידום רפורמה במערך ההכשרה המקצועית וגיבוש מערך נתונים מקיף והכשרות להגדלת מיומנות העובדים. הוועדה גם קבעה יעדים כמותיים לתעסוקה לפי קבוצות אוכלוסייה, והמליצה על כלים לשיפור הפריון באמצעות הקניית כישורים ושיפור ההון האנושי.