מחירי הדירות ממשיכים לטפס: מחירי עסקאות הנדל"ן עלו ב-0.7% בתוך חודש, והשלימו בחודשים אפריל-מאי קפיצה של 7.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד – כך עולה מנתונים שמפרסמת היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לצד ההתייקרות בדיור, גם מדד המחירים הכללי לצרכן הוסיף לעלות.

עליות מחירי הדיור בתל אביב האמירו בתוך חודש בשיעור כפול מהממוצע הארצי והגיעו להתייקרות חודשית של 1.3% - שהם עשרות אלפי שקלים. בצפון הארץ נרשמה עלייה של 1.4% במחירים, בחיפה 1.2%, בדרום 0.9% ובירושלים 0.1%. לעומתם, מחוז מרכז נותר ללא שינוי במחיר הממוצע של הדירות.

במדד הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן עלו בתוך חודש בלא פחות מ-2.9%, אחרי שמתחילת השנה נותר המדד יציב יחסית. מחירי הדירות החדשות השלימו עלייה של 3.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אפריל 2020 – מאי 2020). אחד ההסברים לכך הוא סיום תוכנית למשתכן והירידה ההדרגתית במספר העסקאות של הדיור המוזל לזוגות צעירים.

מעבר לדירות, גם מדד המחירים לצרכן מוסיף לעלות: בחודש יוני 2020 נרשמו התייקרויות בסך 0.1% במחירי המוצרים במשק. זה לא נשמע הרבה, אבל ההתייקרויות ביוני מצטרפות לאינפלציה הגואה בחודשים האחרונים, כאשר מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.6%.

עליות מחירים בולטות נרשמו החודש בסעיפי הירקות טריים (1.4%) ומזון (0.8%). מנגד, ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי פירות טריים (8.2%-) והלבשה והנעלה (3.0%-).