שיעור האבטלה הרחב בחודש יוני ירד ל-9.1%, זאת לאחר שעמד על 9.9% בחודש מאי – כך פרסמה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר ב-388.3 אלף מובטלים בפועל, ירידה של 27.6 אלף מובטלים. אחוז המועסקים שנעדרו מעבודתם בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה ביחד עם הבלתי מועסקים ירד ל-6.6% (274.2 אלף) לעומת 6.8% (279.1 אלף) במאי.

שיעור האבטלה המצומצם, כלומר המובטלים שאין להם מעסיק לחזור אליו, דווקא עלה בחודש יוני ל-5.4%, לאחר שעמד על 5.1% בחודש מאי. יחד עם זאת, בלמ"ס מציינים כי מספר הלא מועסקים שגם לא חיפשו עבודה, ושהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020, ירד לכ-113 אלף (אחרי כ-133 אלף בחודש הקודם).

מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף מלא (35 שעות ויותר) בשבוע הקובע עלה ב-12.5% לעומת החודש הקודם (תוספת של 322 אלף מועסקים), ואילו מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות) בשבוע הקובע ירד ב-18.2% לעומת החודש הקודם (ירידה של כ-191 אלף מועסקים).

מספרם של המועסקים שנמצאים בחל"ת ירד ב-26.1% לעומת החודש הקודם (ירידה של כ-64 אלף מועסקים). מתוכם נעדרו מעבודה בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה כ-49 אלף מועסקים שמהווים 27.2% מכלל המועסקים בחל"ת.

איפה עובדים יותר?

אחוז הבלתי מועסקים בקרב בני 15 ומעלה ירד ברוב המחוזות ביוני 2021 בהשוואה לחודש הקודם. במחוז ירושלים הגיע אחוז זה ל-7.1% (7.8% בחודש הקודם), במחוז הצפון ל-5.0% (לעומת 4.9%), במחוז חיפה ל-5.4% (לעומת 4.5%), במחוז המרכז ל-4.5% (לעומת 4.6%), במחוז תל אביב ל-5.0% (לעומת 6.0%), ובמחוז הדרום ל-6.1% (לעומת 6.3%).

 

שיעור התעסוקה בקרב בני 15 ומעלה עלה ברוב המחוזות ביוני 2021 בהשוואה לחודש הקודם. במחוז ירושלים הגיע שיעור התעסוקה ל-45.8% (לעומת 47.3%), במחוז הצפון ל-50.3% (לעומת 48.8%), במחוז חיפה ל-58.8% (לעומת 59.3%), במחוז המרכז ל-65.7% (לעומת 64.1%), במחוז תל אביב ל-65.5% (לעומת 64.8%), ובמחוז הדרום ל-55.0% (לעומת 54.3%).

חודש יוני היה החודש האחרון שבו ניתנו דמי אבטלה ללא הבחנה, תחת מודל החל"ת שקבעה הממשלה הקודמת להתמודדות עם משבר הקורונה. שר האוצר אביגדור ליברמן, ביטל את מודל החל"ת האמור ומחודש יולי מובטלים מתחת לגיל 45 לא זכאים לחל"ת. נתוני האבטלה של חודש יולי יעידו אם ביטול מודל החל"ת מאיץ את מגמת צמצום האבטלה במשק.