הגירעון לחודש אוגוסט עמד על כ-1.1 מיליארד שקלים, כך מסר היום (שני) משרד האוצר. הגירעון המצטבר כאחוז מהתמ"ג, כלומר ב-12 החודשים האחרונים, ממשיך לרדת ועומד על כ-8%, ומשקף ירידה של כ-1.2% ביחס לחודש הקודם, אז עמד על 9.2%. מדובר בירידה החודשית הגבוהה ביותר מאז פרוץ משבר הקורונה.

הגירעון המצטבר מתחילת השנה, שעומד על 45.5- מיליארד שקלים, נמוך מהתקופה המקבילה אשתקד, אז עמד על 88.6- מיליארד. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עומד על 117- מיליארד שקלים. 

"אנחנו רואים את הגירעון ממשיך לרדת, והחודש הוא ירד בקצב המהיר ביותר", אמרו גורמי המקצוע באוצר בתדרוך שקיימו בנושא. "הגענו לשיא הגירעון בפברואר 2021, עם 12.4% מהתוצר, ומאז אנחנו במגמת ירידה. זה מושפע גם ברמת ההכנסות ממיסים שנכנסו יותר, זה לא מפתיע ואנחנו נראה את זה ממשיך".

הירידה החודשית בשיעור הגרעון כאחוז מהתוצר, החדה ביותר מאז פרוץ משבר הקורונה במרץ 2020, נובעת מתקבולי מסים גבוהים לצד ירידה חדה בהוצאות תוכנית הסיוע הכלכלי. החודש נרשמה הירידה החדה ביותר בהוצאות כאחוז מהתמ"ג, מאז פרוץ המשבר הפיננסי הגלובלי ב-2008-2009.

ההוצאות ירדו - ההכנסות עלו

היקף ההוצאות מתחילת השנה עמד על כ-310.3 מיליארדי שקלים, המשקפים גידול של 5.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ונובע בעיקרו מתוכנית הסיוע הכלכלי. עם זאת שיעור ההוצאה כאחוז מהתמ"ג (ב-12 החודשים האחרונים) ירד ב-8% ביחס לחודש קודם, הירידה החודשית הגבוהה ביותר מאז פרוץ משבר הקורונה.

הכנסות המדינה מתחילת השנה עמדו על כ-264.9 מיליארדי שקלים, המשקפים גידול נומינאלי של כ-28.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מזה שיעור הגידול בהכנסות ממסים עומד על כ-23.7%. בנוסף נרשם גידול של כ-15.6% ביחס לשנת 2019. סך הכנסות המדינה בחודש אוגוסט הסתכמו בכ-33.4 מיליארדי שקלים.

תוכנית הסיוע הכלכלי הרב-שנתית להתמודדות עם משבר הקורונה עומדת על כ-188 מיליארדי שקלים. נכון למועד הדוח, הביצוע המצטבר במזומן והתחייבויות עומד על כ- 162.3 מיליארדי שקלים, שהם כ-86% ביצוע.