הפיקוח על מחיר הלחם האחיד יבוטל? ועדת המחירים הבין-משרדית המשותפת למשרד האוצר ולמשרד הכלכלה והתעשייה פרסמה היום (חמישי) להערות הציבור המלצה לסיים את פיקוח המחירים על הלחם. מהבדיקה שערכה הוועדה במשך תקופה ארוכה עולה כי קיימת תחרות בשוק הלחמים המפוקחים בין המאפיות הגדולות ולכן אין הצדקה לפיקוח. בכך מצטרפת ועדת המחירים לרשות התחרות, שפרסמה המלצה כזו לפני מספר חודשים.

ועדת המחירים החלה את עבודתה לפני יותר משנתיים שבהן גיבשה המלצות אלו. בשלב זה הוועדה פרסמה את ההמלצות להתייחסות הציבור ולאחר קבלת ההערות וניתוחן, תפרסם המלצה סופית לשר האוצר, אביגדור ליברמן ולשרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי. לאחר עיון בהערות הציבור יידרשו השרים לקבל החלטה בנושא בהתאם לקבוע בחוק, תוך שימת לב להשפעת הצעד על יוקר המחיה ועל הצרכנים והצרכניות הישראליים.

לפי נתוני הוועדה, היקף הצריכה של הלחמים המפוקחים (כיכר לחם אחיד, לחם אחיד פרוס, כיכר לחם לבן, לחם לבן פרוס וחלה מלבנית) ירד בעשרות אחוזים בשנים האחרונות, גם בקרב משקי בית בחמישון התחתון, ובמקביל חלה עלייה בצריכת לחמים מיוחדים ולחמניות. בפרט, לפי נתוני הוועדה מוצר הלחם המרכזי שצורכים משקי הבית בחמישון התחתון הוא פיתות, שאינן מפוקחות.

במקום פיקוח - מעקב

במקום קביעת מחיר מפוקח, הוועדה ממליצה לעבור לפיקוח במודל של מעקב שוטף אחר מצב השוק (דיווח מהיצרנים על רמת הרווחיות והמחירים). עמדה זו מבוססת על ההצדקות הקיימות בחוק לקיומו של פיקוח, ועל חסרונותיו של מנגנון פיקוח מחירים, שעלול להוביל בטווח הבינוני-ארוך לעליות מחירים, לדחיקת מתחרים מהשוק, לשחיקה באיכות המוצרים הנמכרים, ומכאן גם לפגיעה בציבור הצרכנים והצרכניות.

הוועדה מציינת כי בידי השחקנים בשוק הלחם לא קיים נתח שוק משמעותי ביחס לשחקנים האחרים, וקיימת תנודתיות בנתחי השוק של השחקנים, המעידה על תחרות. לפי הניתוח של הוועדה, התנודתיות מושפעת בין היתר מההומוגנית של מוצרי הלחם המפוקחים, כאשר הלקוחות לא מחויבים לרוב למוצר של מאפיה מסוימת. במקביל, עלה מהניתוח שלמאפיות לא קיים מוצר עוגן – מוצר שלהן שניתן למצוא בכל רשת קמעונאית ומחייב את הרשתות לעבוד עם אותה מאפיה ספציפית ועל כן הן לא יכולות להפעיל כוח שוק עודף מול הרשתות הקמעונאיות.

ועדת המחירים היא ועדה בין-משרדית, סטטוטורית ועצמאית, המורכבת מגורמי מקצוע ומשותפת למשרדי האוצר ומשרד הכלכלה והתעשייה. בהתאם לחוק, הוועדה אחראית על גיבוש המלצות לשרים בנושא פיקוח על מחירים. לוועדה ייעצה רשות התחרות, שנקטה בעמדה דומה לגבי הפיקוח על מחירי הלחם.