מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בחודש אוגוסט 2021, כך פרסמה הערב (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. גם מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.6% בחודש זה. בנוסף, ולא כחלק ממדד המחירים, מחירי הדירות עלו ב-1.3% בחודשים יוני-יולי 2021, ובכך השלימו עלייה של 8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (יוני-יולי 2020).

במדד המחירים לצרכן עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים שעלו ב-2.6%, ותרבות ובידור שעלה ב-1.6%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיף הלבשה והנעלה שירד ב-1.7%. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.3%, ובשנים עשר החודשים האחרונים (אוגוסט 2021 לעומת אוגוסט 2020) עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.2%.

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה מתחילת השנה ב-4.3%, ובשנים עשר החודשים האחרונים (אוגוסט 2021 לעומת אוגוסט 2020) עלה המדד ב-4.5%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף "חומרים ומוצרים - סך כולל" שעלו ב-1.2%. מדד זה למעשה בוחן את המחיר שמשלם הקבלן או היזם על בניית הדירה, ולכן כל עלייה בו משפיעה באופן משמעותי על מחירי הדיור.

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-0.9% בחודש אוגוסט 2021. עליות מחירים בולטות נרשמו במוצרי נפט מזוקק שעלה ב-2.5% ובענף המזון שעלה ב-1.5%. מתחילת השנה עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-10.4% ובשנים עשר החודשים האחרונים עלה המדד ב-10.8%. מדד מחירי היצוא בתעשייה, כרייה וחציבה עלה ב-2.6% ברבעון השני של שנת 2021.

עליות מחירי הדיור

גם בשוק הדירות נרשמו כאמור עליות מחירים משמעותיות. בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים יוני-יולי 2021 לעומת החודשים מאי-יוני 2021, נרשמו עליות מחירים במחוזות הבאים: ירושלים 3.5%, מרכז 2.0%, תל אביב 1.3%, דרום 0.2% וחיפה 0.1%; לעומתם מחוז צפון רשם ירידה של 0.5%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, יוני-יולי 2021 לעומת יוני-יולי 2020, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: צפון (9.9%), ירושלים (8.8%), מרכז (8.6%), תל-אביב (7.5%), דרום (6.4%) וחיפה (5.1%).

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן עלו בחודשים יוני-יולי 2021 לעומת מאי-יוני 2021 ב-1.6%, ובכך השלימו עלייה של 12.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 20.4% בהשוואה ל-19.4% בתקופה הקודמת (מאי-יוני 2021).