ביום שני פרסמה רשות המסים הודעה לפיה נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי מרץ -אפריל 2021, לעצמאים, בעלי שליטה ולעסקים קטנים. מדובר במענק סיוע לעסקים שמחזור הפעילות שלהם בחודשים אלו נפגע בלפחות 40 אחוזים, לעומת מרץ-אפריל 2019. את הבקשות לכל המענקים לתקופת מרץ אפריל ניתן להגיש  עד ליום ה-15 אוגוסט 2021," נכתב בהודעת רשות המיסים.

בהודעה שפורסמה צוין כי סכומי המענקים יחושבו לפי ההכנסה החייבת הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019, אלא שעצמאים רבים מדווחים כי המענקים מחושבים רק לפי שנת 2019 , ולא כפי שהובטח - הגבוה מבין השנתיים הקודמות. הדבר הזה פגע בלא מעט עסקים שהמענקים שקיבלו היו קטנים משמעותית, שכן ב- 2018, מחזור העסקים שלהם היה גבוה יותר מאשר בשנת 2019.

פנינו לרשות המיסים כדי לברר מדוע עסקים לא מקבלים את מה שהובטח, ושם נאמר לנו כי הזכאות למענק מתבססת תמיד על ירידה בהכנסות (40 אחוזים במענק סיוע, 25 אחוזים במענק הוצאות) לעומת 2019.

"מדובר בהכנסות שהתקבלו בחודשיים האחרונים עליהם מקבלים את המענק, לעומת חודשיים מקבילים ב-2019. כך היה במענקים שניתנו ב-2020 וכך זה נמשך ב-2021", הוסבר מראשות המיסים. "התיקון לחוק ב-18 במרץ 2021 ביוזמת שר האוצר, מתייחס לכך, שגובה המענקים מחושב במערכת אוטומטית של הרשות לפי ההכנסה החייבת הגבוהה יותר בשנים 2018 ו-2019, וזאת בהתאם לדוחות הנישום שהוגשו".

כלומר, אם גובה המענק הוא 70 אחוזים מההכנסה החייבת במס, ובשנת 2019 הייתה לנישום הכנסה ממוצעת של 10,000 שקלים לחודש (בהתאם לדוחות שהוגשו), גובה המענק יהיה 7,000 שקלים. אבל אם בשנת 2018 ההכנסה הממוצעת החייבת במס שלו הייתה 12,000 שקלים, כשאז גובה המענק הוא 8,400 שקלים, המערכת תבחר עבורו אוטומטית את 2018, בה הייתה ההכנסה גבוהה יותר ובהתאם גם המענק.

במילים אחרות – הזכאות למענק נבחנת תמיד ורק לעומת 2019; גובה המענק עצמו מחושב לפי ההכנסה הגבוהה יותר מבין השנים 2018 ו-2019.