הרשם עופר שורק קיבל לאחרונה בקשה של חייב שקיבל הפטר להורות לחברת מגדל לשחרר לו כספים שמוחזקים אצלה. מגדל, שלא התנגדה בזמן אמת למתן ההפטר, טענה כי לא הייתה מודעת להליך. היא הוסיפה כי כנושה מובטח יש לה זכות לקזז מהכספים חוב של החייב כלפיה. הרשם הבהיר כי ההפטר חל גם על חובות כלפי נושים מובטחים וכי עמדת מגדל מרוקנת מתוכן את משמעותו של צו ההפטר.

החייב הוכרז מוגבל באמצעים בספטמבר 2011 ותיקי ההוצאה לפועל שלו אוחדו. אחד התיקים היה של חברת מגדל שהגישה נגדו תביעה על סכום של כ-13,000 שקל. 

ב-2018 החייב הגיש בקשה להפטר. אף אחד מהנושים לא הגיש התנגדות לבקשה. בסופו של הדיון בבקשה ניתן לחייב צו הפטר ותיקיו בהוצאה לפועל נסגרו. 

בבקשה שהגיש שנתיים לאחר מכן סיפר החייב כי מבדיקה שערך לאחר מתן ההפטר התברר כי מוחזקים על שמו כספי תגמולים בקרן פנסיה המתנהלת במגדל, בסך של 30,000 שקל. הוא פנה לחברה על מנת לשחררם אך פנייתו נדחתה בטענה כי למגדל הזכות לעכב את הכספים ולקזז מתוכם חוב שלו כלפיה.

בתגובה טענה מגדל כי בשנת 2006 ביקש החייב הלוואה מתוך כספים שהוחזקו על שמו בקרן פנסיה וביטוח מנהלים. בקשתו אושרה אך הוא לא עמד בתשלומי ההלוואה. בנסיבות אלה היא פתחה תיק בהוצאה לפועל. היא הדגישה כי במתן ההלוואה היא הסתמכה על כספי החייב המוחזקים אצלה. 

לטענתה היא נושה מובטחת ואין בצו ההפטר כדי להגביל את זכותה לממש את הכספים כעת.  

החייב חזר בבקשתו ופירט את אופן היווצרות חובותיו, על היותו מכור לסמים לשעבר, השהות שלו  במעצר ופיטוריו עקב כך מעבודתו, מימוש נכסים על ידי נושיו והליך גירושין קשה שעבר.

לא פעלה שנים

הרשם עופר שורק מלשכת ההוצאה לפועל חיפה קיבל את הבקשה והורה לשחרר לחייב את מלוא כספיי התגמולים המחוזקים בחברה.

הוא דחה את טענת החברה כי לא הייתה מודעת להליך ההפטר והבהיר כי בא כוחה מקושר לתיק האיחוד והיה צריך לעקוב אחרי ההחלטות. הרשם ציין כי מגדל לא הגישה התנגדות להפטר ואף לא התייצבה לדיון. 

עו"ד שלמה כץ (צילום: צילום עצמי, פסקדין)
עו"ד שלמה כץ | צילום: צילום עצמי, פסקדין

לדבריו, לכל הפחות, היה על החברה להגיש טענותיה לגבי זכות קיזוז או נשיה מובטחת במסגרת התנגדות לבקשת ההפטר, במועד שנקבע בדין. אי הגשת התנגדות משמעותה הלכה למעשה ויתור על טענותיה.

הוא הוסיף כי הדברים אמורים ביתר שאת בהתחשב בכך שמגדל לא פעלה לקזז את הכספים במשך יותר מ-10 שנים, מחדל שגרם לתפיחה לא פרופורציונאלית של החוב בתיק.

הרשם הדגיש כי אין בצו ההפטר ובכל מקום אחר בדין הוראה המחריגה "נושה מובטח" מהוראות צו ההפטר. לדבריו, לו הייתה מגדל פועלת לממש את הבטוחה שלה קודם לפתיחת הליך ההפטר, לא ניתן היה לבוא אליה בטרוניה אבל היא לא פעלה וכעת מבקשת לרוקן מתוכן את צו ההפטר ללא בסיס בדין.

שמות ב״כ הצדדים לא צוינו בהחלטה

עו״ד שלמה כץ עוסק/ת ב- חדלות פירעון
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל