דווקא עכשיו לפני הסגר: דמי האבטלה למובטלים ולעובדים בחל"ת יופחתו ב-10% לאחר ששיעור האבטלה המוגדר בחוק ירד מתחת ל-10%. ההפחתה תיכנס לתוקף באוקטובר וייפגעו ממנה מובטלים ועובדים בחל"ת שכבר מיצו את תקופת הזכאות המקורית שלהם לדמי אבטלה.

שיעור האבטלה הרחב עמד בסוף אוגוסט על 11.2% מכוח העבודה או 467.9 אלף איש, כך עולה מסקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המתפרסם היום. בתוך הגדרה זו נכללות שלוש קבוצות: מובטלים, שכירים בחל"ת ושכירים שפוטרו ממקום עבודתם אך אינם מחפשים עבודה.

ואולם הנתון המשמעותי יותר בסקר מתייחס להגדרה הצרה של אבטלה שירדה לראשונה מתחת ל-10%. נזכיר כי במסגרת תוכנית רשת הביטחון בצל קורונה, שאושרה ביוני השנה, הובטחה הארכת הזכאות לשכירים שפוטרו או הוצאו לחל"ת מינואר ואילך - עד יוני 2021. ואולם ההבטחה לתשלום דמי אבטלה מלאים היא רק כל עוד שיעור האבטלה - בהגדרה הצרה - הוא 10% ומעלה. על-פי הסקר לחודש אוגוסט, המתפרסם היום, ירד אחוז השכירים בחל"ת בתוספת הבלתי מועסקים ל-9.8% מכוח העבודה, לעומת 10.3% בחודש הקודם.

המשמעות היא כי החל מאוקטובר יופחתו דמי האבטלה שיקבלו בלתי מועסקים ושכירים בחל"ת ל-90% מדמי האבטלה המלאים שקיבלו לפני שמיצו את זכאותם. ההפחתה היא סופית ולא תשתנה גם אם שיעור האבטלה בהגדרה הצרה ישוב ויעלה מעל 10% בחודש ספטמבר או אוקטובר. גם העובדה ששיעור האבטלה (בהגדרה הצרה) למחצית השנייה של אוגוסט, חזר לעלות מעל ל-10% ועומד על 10.4% אינה רלבנטית משום שהנתון הקובע הוא של החודש כולו.

מספרם של הבלתי מועסקים (לפיהם נמדד שיעור האבטלה לפני המשבר) המשיך לגדול באוגוסט והגיע ל-223,400 איש, שהם 5.4% מכוח העבודה, זאת לעומת כ-203,900 מובטלים בחודש יולי שהיוו 5.1% מכוח העבודה. ואולם מול הגידול במספר המובטלים נרשמה ירידה חדה יותר במספר העובדים הנמצאים בחל"ת שעמד בסוף חודש אוגוסט על 182,800 איש, לעומת 212,600 עובדים בחל"ת בסוף יולי.

ממשרד האוצר נמר כי "אנו מברכים על הירידה באחוזי האבטלה וצופים שמגמה זו תמשך עם תום הסגר. בהתאם לתוכנית הסיוע למשק, עם השיפור במצב האבטלה במשק וירידה מתחת ל-10% ניתן פרק זמן של 30 ימים (כלומר עד סוף אוקטובר), שלאחריהם יופחת היקף הסיוע בעשרה אחוזים רק למי שנסתיימה לו תקופת הזכאות. ההפחתה היא סמלית ונועדה להמשיך ולעודד חזרה לעבודה. בקרוב צפויים להתפרסם צעדים נוספים בתחום התעסוקה שמטרתם להביא להגברת שיעור ההשתתפות ולהפחתת הוצאת שיעור העובדים לחל"ת".

שר העבודה והרווחה איציק שמולי אמר בתגובה כי "קיצוץ דמי האבטלה רגע לפני הסגר הוא מהלך לא אחראי שיפגע אנושות במאות אלפי מובטלים. עד ששיעור האבטלה ירד דרך השקעה בהכשרות מקצועיות ובתמרוץ המעסיקים לקלוט עובדים, אסור לנו לחסוך על החלשים. אדרוש משר האוצר ורוה"מ לתקן את ההחלטה, כך שבצד עידוד התעסוקה רשת הביטחון לאזרחי ישראל לא תיפגע". 

הכתבה פורסמה לראשונה באתר גלובס