מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בחודש יוני 2020. זאת בהתאם לצפיות בשוק. מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.8% וב-12 החודשים האחרונים (יוני 2020 לעומת יוני 2019) ירד מדד המחירים לצרכן ב-1.1%. האינפלציה ירדה בשנה האחרונה ב-1.1%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים (7.6%), תרבות ובידור (1.2%), הלבשה והנעלה (0.8%) ותחבורה (1.5%).

מחירי הדירות ירדו ב-0.7% באפריל-מאי 2020 לעומת מרץ-אפריל 2020, ובכך צמצמו את העלייה ל-2% לעומת התקופה המקבילה (אפריל-מאי 2019). 

בפילוח השינוי במחירי הדירות במחוזות באפריל-מאי 2020 לעומת מרץ-אפריל 2020, נרשמו ירידות של 2.5% בירושלים, 1.4% במחוז צפון, 0.9% בתל אביב ו-0.4% בחיפה. אך במחוז מרכז נרשמה עלייה של 0.1% ובמחוז דרום עלייה של 0.7%. מבחינה שנתית, רק במחוז חיפה נרשמה ירידה - ירידה של 0.9%. במחוז תל אביב נרשמה עלייה של 4.8% בשנה האחרונה. 

מחירי הדירות החדשות ירדו באפריל-מאי ב-1.2% ובכך השלימו עלייה של 0.5% לעומת התקופה המקבילה (אפריל-מאי 2019). שיעור העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 37.8% בהשוואה ל-32.5% בתקופה הקודמת (מרץ 2020 - אפריל 2020).

הכתבה פורסמה במקור באתר גלובס