בנק פועלים מסכם את הרבעון השני של השנה ברווח נקי של 133 מיליון שקל בהשוואה ל-871 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה של 84.7%. התשואה להון עמדה ברבעון השני על 1.4% בהשוואה ל-9.3% ברבעון המקביל. אבל האמת שהרווח הכולל גבוה יותר - 256 מיליון שקל והוא הרלבנטי.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות 

מדובר בלקונה חשבונאית שמאפשרת רישום של הוצאות והכנסות שלא בדוח רווח והפסד. אבל מדובר על סעיפים תוצאתיים. במקרה של פועלים מדובר ברווח גדול כתוצאה מעליית ערך אג"ח ומול זה הפסד גדול בשערוך הפרשות והתחייבויות אקטואריות כלפי העובדים. בשורה התחתונה - רווח של 256 מיליון שקל - רווח כזה "ברבעון השחור" ביותר בשנים האחרונות, בשיא משבר הקורונה הוא תוצאה טובה.

נתחיל בחצי הכוס המלאה. מול ירידה באשראי ברוב התחומים במשק, בלט תחום הנדל"ן: עם עלייה באשראי הלווים ועלייה באשראי של החברות הפעילות בו. המימון לתחום עלה משמעותית כאשר כל שאר התחומים בירידה. יש שתי אפשרויות - תמיכה גדולה יותר של הבנק בגלל מצב חלש יותר של הקבלנים ו/ או החלטה אסטרטגית לתמוך בתחום הזה יותר. מול הלווים מהציבור - לוקחי המשכנתאות, נראה שאין בעיה. מדובר באנשים שלוקחים משכנתאות ויש להם שעבוד טוב, אפילו טוב מאוד. מול הלוואות אחרות - זה כבר תלוי בהלוואות הספציפיות ובכל מקרה בתחום הזה יש עלייה צנועה - 2% מתחילת השנה בעוד שבהלוואות למשקי בית יש גידול של 5%. במילים פשוטות נראה שפועלים לא הובל לגידול הזה אלא הוביל לגידול הזה.

מנכ
דב קוטלר, מנכ"ל בנק הפועלים | צילום: גדי דגון, חדשות

נקודה חיובית נוספת היא ההכנסות שלא ממימון וריבית, במיוחד ההכנסות משוק ההון. אמנם יש ירידה בסך ההכנסות (ראו טבלה) . אבל לא ירידה דרמטית. ברבעון השני הפעילות בשוק ההון עלתה במחזורים לעומת רבעון מקביל וזה מתבטא בהכנסות של הבנק. מנגד, בתחום כרטיסי האשראי יש ירידה משמעותית וגם בליבה של הבנק - ניהול דמי חשבון יש ירידה משמעותית - 13.2%.

הבנק מדווח על ירידה בהוצאות השכר הכוללות במקביל לתהליך ההתייעלות, אבל שימו לב למרכיבים. השכר עצמו עלה ל-931 מיליון שקל ברבעון - עלייה של 2.4% בתוך שנה. המענקים וההטבות לעובדים ירדו כך שבסה"כ מכלול השכר ירד. היה אפשר לצפות שעל רקע התקופה, המעבר לדיגיטל, ומצב המשק, הבנק יגביר את קצב ההתייעלות.

הפסדי אשראי גדולים - אז מה?

ההשפעה העיקרית על תוצאות הרבעון היא הוצאה להפסדי אשראי שהסתכמה ברבעון ב-1.1 מיליארד שקל, מתוכה הוצאה קבוצתית להפסדי אשראי של 806 מיליון שקל על רקע התמשכות המגיפה ועוצמתה. הגידול בהפרשה הקבוצתית נבע בעיקרו מגידול בשיעורי ההפרשה בענפי המשק השונים, לנוכח אי הוודאות הגבוהה הקיימת לאור השפעות נגיף הקורונה על המצב במשק, וכן לאור הצורך לבנות עתודה להפסדי אשראי אפשריים בעתיד.

למרות זאת, במהלך הרבעון השני הבנק המשיך לשמור על הון ונזילות גבוהים. ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם בסוף הרבעון השני ב-38.0 מיליארד שקל בהשוואה ל-38.2 מיליארד שקל בסוף שנת 2019, יחס כיסוי הנזילות עמד בסוף הרבעון השני של שנת 2020 על 131% בהשוואה ל-127% ברבעון המקביל אשתקד.

הכתבה פורסמה במקור באתר ביזפורטל