"רשת ביטחון כלכלית 2021-2020": ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר כ"ץ הציגו אמש (חמישי) את התוכנית החדשה שתכלול חבילת צעדים כלכליים למשך שנה, עד חודש יוני 2021. התוכנית כוללת בין היתר מתן דמי אבטלה לשכירים, מענק סיוע סוציאלי לעצמאיים בגובה של עד 15,000 שקלים כל חודשיים, מענק סיוע לעסקים, לעסקים חדשים ומענק של עד 7,500 שקלים לעצמאיים ולבעלי העסקים שיעבור לדבריהם כבר בשבוע הבא. אלה עיקרי התוכנית החדשה.

לצפייה במצגת של משרד האוצר לחצו כאן

מסיבת העיתונאים התרכזה בכך שמשבר הקורונה צפוי ללוות את ישראל למשך שנה לפחות. ראש הממשלה נתניהו הודה שפתיחת המשק הייתה מוקדמת מדי ואמר כי "ההחלטות מתקבלות בשיטה של ניסוי וטעיה". התוכנית תובא לאישור הממשלה כבר ביום ראשון הקרוב. 

רשת ביטחון לשכירים בחל"ת

הטבות בדמי אבטלה: דמי אבטלה מלאים עד סוף יוני 2021 או עד ירידת האבטלה מתחת ל-10%, ביטול 5 ימי המתנה בין תקופות אבטלה וקיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים (במקום 12 חודשים)
תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 2021
הוספת זכאי אבטלה גם מינואר ופברואר (החל מחודש יולי 2020)
התאמת מנגנון החל"ת: קיצור הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום בלבד (המהלך דורש חקיקה בכנסת).
מענק הסתגלות: תשלום מענקי ההסתגלות בגובה של עד 4,000 שקלים לחודש לבני 67 ומעלה עד חודש דצמבר 2020 (המהלך דורש תיקון חקיקה בכנסת).
תכנית ממוקדת תעסוקה: וקביעת יעדים חצי-שנתיים להורדת שיעור האבטלה והגדלה נרחבת בהיקף ההכשרות המקצועיות ושילוב מעסיקים בתהליך ההכשרה.

רשת ביטחון לעצמאיים ולעסקים

מענק סיוע מיידי ל-380 אלף עצמאיים ובעלי עסקים עבור חודשים מאי-יוני 2020 - עצמאי או שכיר בעל שליטה שקיבל מענק סיוע קודם יהיה זכאי למענק סיוע מיידי בסכום של עד 7,500 שקלים. לטענת ראש הממשלה ושר האוצר, רשות המסים תעביר את המענק ישירות לחשבון הבנק ללא צורך בכל פעולה מצד העצמאי או בעל העסק.

מענק סיוע סוציאלי לעצמאיים ובעלי עסקים - עצמאיים ובעלי עסקים בעלי הכנסה שנתית חייבת של עד 640 אלף שקלים בשנה שחוו ירידה במחזור של לפחות 40%, יקבלו עד יוני 2021 אחת לחודשיים מענק בגובה 70% מההכנסה החייבת ועד ל-15,000 שקלים (המהלך דורש חקיקה בכנסת).
מענק סיוע לעסקים: עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי עד 100 מיליון שקלים, ושמחזור מכירותיהם ירד בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה, יקבלו עד חודש יוני 2021 אחת לחודשיים:
- עסק בעל מחזור שנתי של עד 300 אלף שקלים - מענק סיוע לעסק קטן בגובה של 3,000-6,000 שקלים אחת לחודשיים כמפורט:
- עד 100 אלף שקלים מחזור שנתי - 3,000 שקלים
- 100-200 אלף שקלים מחזור שנתי – 4,000 שקלים
- 200-300 אלף שקלים מחזור שנתי – 6,000 שקלים
- עסק בעל מחזור שנתי בין 300 אלף שקלים ל- 100 מיליון שקלים - מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף שקלים (עד ל-15% מהמחזור השנתי).
מענק סיוע לעסק חדש: מענק סיוע לעסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020 שמשולם אחת לחודשיים, עד לחודש יוני 2021:
- עוסק פטור (עד 100 אלף שקלים מחזור שנתי) – 3,000 שקלים
- עוסק מורשה (מעל 100 אלף שקלים מחזור שנתי) – 4,000 שקלים
• מענק ארנונה לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקל שחוו ירידה של לפחות 60% במחזור המכירות החזר בעבור הוצאות הארנונה לבית העסק עד לסוף יוני 2021.

הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים - הרחבת הלוואות מסובסדות בערבות המדינה לעסקים קטנים, בינוניים גדולים בכ-28 מיליארד שקל והעמדתה על סך של 50 מיליארד שקל. הגדלת היקף ההלוואות לעד 24% ממחזור העסק, הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות ללקיחת הלוואה משני גופים שונים וטיפול בחסמים למיצוי המסגרת. הרחבת הקרן דורשת את אישור ועדת הכספים.
רישוי עסקים - הארכת תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני 2021. השינוי שקלים דורש חקיקה).
פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות: משיכה בפטור ממס לקרנות השתלמות לא נזילות (6 שנים ופחות), עד ל-10,500 שקל בחודש (השכר הממוצע), כהוראת שעה למשך 6 חודשים. המהלך דורש תיקון חקיקה.
הרחבת היתר משיכה מפיקדון חיילים משוחררים: משיכת עד מחצית מיתרת הפיקדון לכל מטרה, למשוחררים בחמש השנים האחרונות. המהלך דורש תיקון חקיקה.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות