חצי שנה לאחר התפרצות הקורונה בישראל, בדקנו לבקשת "גלובס" האם שוק דירות המגורים הושפע מהשלכות התפרצות הקורונה - ובכמה.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

למגפה שהתפרצה אצלנו בחודש מרץ 2020 היו השלכות מיידיות על המשק: הממשלה הטילה מגבלות מחמירות למניעת התפשטות הנגיף. כתוצאה מכך ראינו פיטורים המוניים במשק, הוצאה רחבת היקף של עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) וקריסת עסקים. תקופת הגל הראשון התאפיינה בירידה משמעותית במספר עסקאות הנדל"ן. לאחר מכן הוסרו רוב המגבלות, אך מאות אלפי אנשים נשארו מחוסרי עבודה ובעלי עסקים רבים שרויים באי ודאות מתמשכת.

כיום מדינת ישראל מצויה בעיצומה של התפרצות נוספת של הנגיף, והשיח הציבורי עוסק בשאלה כמה זמן ייארך הסגר השני, ומה תהיה פגיעתו על הכלכלה. רבים עוסקים כבר בשאלות לטווח הארוך, כמו מה תהיינה עוצמתו והשלכותיו של הגל השלישי שצפוי עם בוא החורף.

לצורך הבדיקה של מחירי הדירות דגמנו עסקאות מכר של דירות שלושה ו/או ארבעה חדרים בגושים מסוימים (כדי לנטרל שונות בין שכונות, ודירות גדולות או קטנות במיוחד) ב-11 ערים מהגדולות בארץ, מאז ינואר 2019.

מגדל שלום מאיר (צילום: Boris-B, shutterstock)
בניינים בתל אביב | צילום: Boris-B, shutterstock

חילקנו את הבדיקה לשתי תקופות. תקופה ראשונה - מינואר 2019 עד פברואר 2020, ותקופה שנייה - מחודש מרץ 2020 עד היום. כך השווינו את ממוצעי עסקאות המכר בין שתי התקופות.

בהתאם לממצאי הסקר, "השינוי הממוצע" במדגם שכלל 11 ערים מצביע על ירידה כלל ארצית קלה בשיעור של כ-1%. נתוני עסקאות המדגם נלקחו מאתר "מידע נדל"ן" של רשות המסים.

מספר העסקאות שנדגמו בכל אחת מהערים קטן ואינו בהכרח משקף את השתנות המחירים. עם זאת, הצירוף והשקלול של כל העסקאות שבוצעו בתאריכים הספציפיים ב-11 הערים שנדגמו יחד, בהחלט מעידים על מגמת שוק הדירות לאחר התפרצות הנגיף בעת הגל הראשון. ראוי גם לציין את ירושלים, שבה זוהתה ירידה בשיעור 2.2%.

השיעור הנמוך של ירידות מחירים מלמד שהירידה נבעה מהאטה בפעילות כלכלית ומחוסר הוודאות. לדעתנו, ירידה בשיעור 1% בלבד מעידה כי בגל הראשון והסגר הציבור לא איבד את האמון בחוסנה של הכלכלה הישראלית, והאמין כי בטווח הנראה לעין יימצא חיסון לנגיף והשוק יחזור לנורמליזציה.

כיום אנו מצויים לקראת החורף ועדים לעלייה בתחלואה, ולפיכך אין לדעת איך תמשיך המגמה. היא תלויה בכמה גורמים וביניהם החלטות הממשלה ורשויות השלטון, אמון הציבור ומועד מציאת חיסון.

הכתבה פורסמה במקור בגלובס. הכותבים הם שמאי מקרקעין ממשרד וגנר - כרובי