התפשטות נגיף הקורונה בישראל העמיקה את המצוקה הכלכלית של האוכלוסיית הנתמכת על ידי הרווחה, ונוצר צורך משמעותי בהרחבת הסיוע. בהתאם, דירקטוריון מפעל הפיס והשלטון המקומי אישרו סיוע חירום לכלל הרשויות המקומיות בסך כולל של 20 מיליון ש"ח, יחד עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

הסכום יתחלק באופן שווה בין מפעל הפיס ומשרד הרווחה, ויתמקד בצרכים חיוניים כמו שכר דירה, מזון, תרופות מחוץ לסל, ציוד רפואי נדרש למיגון מפני הקורונה, טיפולי שיניים דחופים, נסיעות לטיפולים רפואיים דחופים, מוצרי ספיגה, ציוד ביתי בסיסי ותיקון ציוד ביתי.

הסיוע יינתן לאוכלוסיות אשר מוכרות למחלקות לשירותים חברתיים ורשומות כמקבלות שירות. סכום הסיוע המקסימלי יהיה עד 4,000 שקלים למשפחה ועד 2,000 שקלים ליחיד אשר חי בגפו. חלוקת התקציב תהיה בפריסה ארצית לכלל הרשויות המקומיות, בהתאם לקריטריונים שהוגדרו על ידי משרד הרווחה, בהתאם למצב הסוציואקונומי, שיעור האזרחים הותיקים ומקבלי גמלת הבטחת הכנסה.

"אנו פועלים בכל המישורים ובכל הדרכים על מנת לסייע לאוכלוסיית מקבלי השירותים של משרד העבודה והרווחה בקהילה ובמסגרות החוץ ביתיות, ובהם אזרחים ותיקים, אנשים עם מוגבלויות, ילדים ובני נוער בסיכון ומשפחות במצוקה כלכלית", אמר שר העבודה והרווחה אופיר אקוניס. "התמיכה של המשרד במזון, בתרופות, בציוד מגן ובכוח אדם תימשך עד אשר נעבור את משבר הקורונה".

"מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי ממשיכים להירתם למאמץ הלאומי בהתמודדות עם נגיף הקורונה", הוסיף רו"ח אביגדור יצחקי, יו"ר מפעל הפיס. לאחר הזרמה ראשונית לרשויות המקומיות בסך 20 מיליון ש"ח בחודש שעבר, החלטנו להעמיק את הסיוע והפעם באמצעות שיתוף פעולה עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, למען האזרחים הותיקים ולמען אוכלוסיות נוספות במצוקה, כך שכולם יוכלו לשרוד את החודשים הקרובים עם התמיכה הנדרשת. במקביל, נמשיך להעמיק את סיוע החירום שלנו הן בתחום הבריאות והן בתחום בריאות הנפש".

"השלטון המקומי ומפעל הפיס ממשיכים לפעול למען הקהילה ולהבטיח את רווחת התושבים בעת הקשה הזו", סיכם חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות. "יחד עם משרד הרווחה הקצנו סכום בלתי מבוטל שיענה על כל צרכי התושבים שזקוקים לסיוע. באמצעות ערבות הדדית וסולידריות חברתית ננצח את הקורונה".