בתחילת אפריל סיכמו משרדי הפנים, האוצר ומרכז השלטון המקומי על תכנית סיוע כלכלי לעסקים, כשמשרד הפנים העמיד 2.8 מיליארד שקלים לפיצוי הרשויות המקומיות שיפסידו את הכנסתן מארנונה. עם פרסום הטיוטה, שדיברה רק על הנחה של 25% מהחיוב השנתי ולא פטור מלא לשלושה חודשים, בעלי העסקים רבים התאכזבו.

ניכר כי במשרד הפנים הפנימו את הביקורת: שר הפנים אריה דרעי (ש"ס) חתם שלשום (שלישי) על תיקון המחייב את הרשויות המקומיות להעניק הנחה בארנונה לנכסים שונים. הנכסים הזכאים יהנו מהנחה בארנונה בשיעור 100% לחודשים מרץ, אפריל ומאי 2020 - אלא אם הרשות המקומית תודיע תוך 10 ימים על הנחה של 25% בלבד מהארנונה הכוללת לשנת 2020.

התיקון בוצע בחוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), ובמסגרתו נוסף סעיף הכולל הנחות בשנת 2020 בשל משבר הקורונה. ראש עיריית ירושלים כבר הודיע על הנחה בשיעור של 100% לשלושה חודשים.

אין צורך להגיש בקשה או למלא טופס כדי לקבל את ההנחה – אך לא כל סוגי הנכסים זכאים לה. בנוסף, הזכאות מותנית בכך ששולמה יתרת הארנונה לשנת 2020 בתשלום אחד מראש, בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר שקבעה הרשות המקומית.

הנכסים שלא יהיו זכאים להנחה הם:

 1. מבני מגורים, לרבות בית אבות. זאת, למרות המצוקה הגדולה בבתי האבות, ולמרות שלא ניתן לעשות שימוש בחלקים בהם בשל הנחיות משרד הבריאות
 2. אדמה חקלאית ומבנה חקלאי הנמצא עליה ומשמש לצרכי חקלאות
 3. בנקים וחברות ביטוח
 4. מערכת סולארית על גג נכס או על קרקע, וקרקע המשמשת למערכת סולארית
 5. מקום למכירת מזון, בתי מרקחת, חנויות שעיקר עיסוקן מכירת מוצרי היגיינה, מעבדות תקשורת ומחשבים וחנויות אופטיקה. לא ברור האם עסק לממכר משקפי שמש יהיה זכאי להנחה.
 6. נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות, חברה ממשלתית, תאגיד מים וביוב, וכן תאגיד שהוקם בחוק או לפיו
 7. נכס המשמש להענקת שירותי בריאות שלא למטרות רווח, שקיבל פטור מארנונה
 8. מוסד להשכלה גבוהה שקיבל פטור מארנונה
 9. בניין שנהרס או שניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו
 10. בניין ריק שלא משתמשים בו
 11. "נכס אחר"

  "נכס אחר" הוא נכס שגזבר הרשות המקומית קבע לגביו, כי הפעילות בו הוגבלה בתקנות שעת החירום. הזכאות להנחה מותנה בכך שהפעילות במקום נאסרה באופן מפורש בתקנות שעת החירום, אף על פי שתנאי זה לא נקבע ביחס ליתר הנכסים הזכאים להנחה הכללית.

  "נכס אחר" הוא נכס שלא נכלל בסיווגים הספציפים האחרים שבתקנות ההסדרים: הוא אינו מגורים, משרד שירותים ומסחר, בנק וחברת ביטוח, תעשיה, מלון, בית מלאכה, קרקע תפוסה, חניון בתשלום, מבנה או אדמה חקלאי או מערכת סולארית או קרקע המשמשת אותה.

  כך למשל, משרדים בתל אביב יזכו להנחה מארנונה וכך גם החניות הצמודות להן, אולם אם יתקבל ערעור תלוי ועומד לבית המשפט העליון בטענה שיש לחייבם בתעריף לפי "נכס אחר", תישלל הזכאות להנחה מהחניות.

  בניגוד ליתר הנכסים הזכאים להנחה הכללית, הזכאות להנחה לנכס המסווג כ"נכס אחר" הותנתה בבקשה יזומה של המחזיק.

הכותב הוא עורך דין העוסק במיסוי מוניציפלי