פחות מ-24 שעות לאחר אירוע התרסקות מסוק היסעור ברומניה ובצה"ל כבר מתחילים להבין מה ככל הנראה גרם לאסון להתרחש. כעת מתחזקת הסברה כי טעות אנוש היא שהובילה להתרסקות, אך בצה"ל עדיין ממתינים לממצאי הוועדה הבודקת שתחקור את האירוע.

מהתחקיר הראשוני עולה כי שני המסוקים טסו במבנה משותף, בגובה נמוך באזור הרי הקרפתים. הייתה זו טיסת ניווט, במסגרתה עם נכנסו לאזור מעונן, ערפילי וגשום לפרקים - אך עדיין כזה שמאפשר טיסה. עם הכניסה לאזור הקשה לטיסה התרחקו המסוקים זה מזה, בהתאם לתרגולת.

לאחר שיצאו שני המסוקים מהאזור המעונן, נעלם המסוק המוביל והמסוק שאחריו במבנה החל לקרוא לו ברשת הקשר - אך לא נענה. בשלב זה, הבינו אנשי המסוק המאסף כי משהו לא טוב קרא והם ניסו לאתר את נקודת הנפילה. בהמשך התבהר כי הקשר אבד באופן מוחלט ושיש שישה אנשי צוות נעדרים.