אחרי למעלה משלוש שנים, סגרה הפרקליטות הצבאית את תיק החקירה בנוגע לתקיפת צה"ל בשכונת זייתון בעזה במהלך מבצע "עופרת יצוקה", במהלכה נהרגו 21 פלסטינים שלא היו מעורבים בלחימה, בהם גם ילדים ותינוקות.

ממצאי התחקיר המבצעי והחקירה הפלילית הוצגו בעבר לרמטכ"ל, אשר החליט נוכח כשלים מקצועיים שנתגלו בהתנהלותו של מפקד חטיבת גבעתי במועד האירוע, אל"מ אילן מלכא, לנקוט בצעד פיקודי נגדו, והורה כי הוא לא יקודם עוד במסלול הפיקודי-המבצעי.

במקביל, על סמך ממצאי החקירה, בחן הפצ"ר את אחריותו הפלילית של אל"מ מלכא לגרימת מותם של התושבים הפלסטינים שלא נטלו חלק ישיר בלחימה, לאחר שנמצא כי כל התקיפות במהלך האירוע בוצעו בהוראתו.

בחוות דעתו שניתנה לאחרונה, מצא הפצ"ר בראש ובראשונה כי החקירה הפריכה לחלוטין את ההאשמות החמורות שהוטחו בצה"ל על ידי גורמים שונים, לפיהן התקיפות שבוצעו כוונו במודע ובמישרין נגד אזרחים שלא נטלו חלק ישיר בלחימה, או שנעשו מתוך פזיזות או קלות דעת ביחס לאפשרות שאזרחים כאמור ייפגעו כתוצאה מתקיפות אלה.

לאור זאת נשמט גם הבסיס להאשמות כי באירוע זה בוצעו פשעי מלחמה, אשר על פי חוקי המשפט הבין-לאומי - נדרש יסוד נפשי מסוג מחשבה פלילית על מנת להוכיח את ביצועם.

ההחלטה לא חרגה משיקול הדעת של "מפקד צבאי סביר"

בצה"ל הבהירו כי כלל הגורמים המעורבים לא נהגו ברשלנות בנסיבות העניין, למרות שחלק מן ההחלטות שקיבל המח"ט במהלך האירוע היו מוטעות, ומצופה היה ממנו שינהג באופן שונה. הפצ"ר מצא כי החלטות אלה לא חרגו ממתחם שיקול הדעת של "מפקד צבאי סביר" בנסיבות דומות.

בהקשר זה הדגיש הפצ"ר כי הנסיבות המבצעיות של מבצע "עופרת יצוקה" בכלל, אשר התנהל ברובו בסביבה עירונית מאוכלסת בצפיפות, ובפרט של האירוע שבמוקד חוות הדעת, אשר קדם לו ירי RPG לעבר כוחות צה"ל ששהו באזור, השליכו על האופן שבו נבחנו ההחלטות שקיבל המח"ט במהלך האירוע ועל מתחם שיקול הדעת של המפקד בשטח.

בסיכומו של דבר, החליט הפצ"ר כי אין מקום להורות על נקיטה בצעדים משפטיים כלשהם ביחס למי מהגורמים המעורבים באירוע, והורה על סגירת תיק החקירה בעניין. עם זאת הדגיש שהאירוע מחייב הפקת לקחים משמעותית ברמה המערכתית, כדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד. בהקשר זה העלה הפצ"ר בפני הרמטכ"ל שורה של המלצות בהיבטים שונים, אשר הופנו כבר לעבודת מטה בצה"ל.

בתגובה להודעה אמרה עו"ד יעל שטיין, מנהלת המחקר של בצלם: "לא ייתכן שבמערכת מתוקנת יימצא שאיש אינו אחראי לפעולה של הצבא שהובילה להרג של 21 בני אדם שלא היו מעורבים בלחימה, וששהו במבנה בהוראת הצבא, אפילו אם הדבר לא נעשה במכוון".

"האופן שבו הצבא פוטר עצמו מאחריות במקרה זה", הוסיפה עו"ד שטיין, "ולו כזו שתכיר בחומרת האירוע ותבהיר את נסיבותיו גם אם מדובר בתאונה, הוא מקומם. ההתנערות מהאחריות למותם של מאות אזרחים אחרים ולנזק העצום שגרם מבצע עופרת יצוקה, ממחישה שוב את הצורך במנגנון חקירה חיצוני מהצבא".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק