weshoes
החדשות
החדשות

יחסי מין עם טרוריסט? מצווה

מחקר הלכתי חדש שעסק בנושא סוכנות חשאיות ויחסיהן עם האויב, נותן היתר לקיום יחסי מין עם מחבלים מסוכנים כדי לדלות מהם מידע חיוני או להביא ללכידתם. המדריך אף קובע שמעבר לכך שמדובר במסירות נפש - במידה שהתקיימו יחסי מין עם אויב שהוא גוי למען מטרה לאומית חשובה הם ייחשבו אפילו מצווה

החדשות | פורסם 04/10/10 09:20 
weshoes