מבקר המדינה בחן את טיפולן של הרשויות המקומיות בנושא ההגנה על קטינים וזקנים חסרי ישע, וגילה כי חשדות על התעללות או הזנחה כלל לא נבדקו - בעקבות תקשורת לקויה בין המשטרה, גורמי הבריאות והמחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.

דוח המבקר חושף: חגיגת משכורות בלשכת ראשי רשויות

דוח מבקר המדינה: מחדל מתמשך בהיערכות העורף לשעת החירום

במחצית השנייה של שנת 2010 ערך משרד המבקר ביקורת בשש עיריות: בחולון, בקריית מלאכי וברמלה בוצעה בדיקה מקיפה של אופן הטיפול בנפגעי התעללות או הזנחה, ובאור יהודה, בבת ים ובחיפה בוצעה בדיקה נקודתית הנוגעת לקבלת דיווחים משירותי בריאות על התעללות בקטינים ובזקנים חסרי ישע או הזנחתם.

ממצאי הדוח מגלים כי למרות שההגנה על קטינים ועל זקנים חסרי ישע הופקדה בידי פקידי סעד שמונו בידי שר הרווחה, משרד הרווחה לא פרסם הוראות מפורטות ומעודכנות לעבודת פקיד הסעד המטפל בקטינים. בנוסף, ההמלצות בדוח מבקר המדינה על מחדלים שמנעו את האפשרות להגן על ילדות במשפחה באריאל, ואולי אף למנוע את מותה של תינוקת בשנת 2007, ודרישות ועדת הכנסת לענייני ביקורת המדינה, בעקבות דוח זה לא מולאו. עם סיום הביקורת בינואר 2011, שלוש שנים לאחר פרסום הדוח וישיבת הוועדה, עדיין לא נקבעו הנחיות מפורטות לפקיד סעד לחוק הנוער, בהתאם להמלצת מבקר המדינה ודרישת הוועדה.

"שליש מהדיווחים על נפגעים - לא הגיע"

המבקר מגיש את הדוח ליו"ר הכנסת (צילום: איציק הררי - דוברות הכנסת)
המבקר מגיש את הדוח ליו"ר הכנסת | צילום: איציק הררי - דוברות הכנסת

עוד מתברר כי משרד הרווחה לא קבע את מספר המטופלים האופטימלי לכל משרה של פקיד סעד, ומצב זה הטיל על כתפיהם של פקידי הסעד עומס רב שהקשה עליהם לבצע את תפקידם כיאות. בנוסף עולה מהדוח כי למרות שמוסדות החינוך הם גורם ראשוני לזיהוי התעללות בקטינים והזנחתם ולאיתור נפגעים, נמצא כי בעיריות חולון, קריית מלאכי ורמלה לא התקיימו השתלמויות למורים להגברת המודעות להתעללות בקטינים ולזיהוי אותות מצוקה המלמדים על הזנחה ועל התעללות לסוגיה - פיזית, נפשית ומינית - כדי לאתר קטינים שנפגעו.

עוד עולה מהדוח, כי נמצאו ליקויים בכל הנוגע להעברת מידע בין המשטרה, גורמי החינוך, גורמי הבריאות וגורמי הרווחה וכן העברת מידע מהציבור לפקיד סעד בכל הנוגע לאיתור אוכלוסיות חסרות הישע ובמתן ההגנה והטיפול הדרושים להן. נמצא כי מידע הנוגע ל-20 דיווחים על קטינים מחולון, מקריית מלאכי ומרמלה שהיה בידי המשטרה לא הועבר לפקידי הסעד לחוק הנוער. עוד נמצא כי 17 מ-117 דיווחים שהמשטרה שלחה בשנתיים האחרונות לפקידי הסעד באותן ערים לא התקבלו. כמו כן דיווחים רבים הועברו לפקידי הסעד זמן רב לאחר שהמידע על חשד להתעללות בקטין או להזנחתו הגיע למשטרה.

המבקר מציין כי מתשובות של רשויות מקומיות עולה כי חלק ניכר מהדיווחים שגורמי הבריאות העבירו לפקידי הסעד שלהן לא התקבלו, וייתכן שהנפגעים שבהם עוסקים הדיווחים לא קיבלו את ההגנה והטיפול שהם נזקקו להם. עוד מתברר כי למעלה משליש מהדיווחים על קטינים ועל זקנים שלכאורה נפגעו לא התקבלו במחלקות לשירותים חברתיים, וייתכן שהם לא זכו להגנה ולטיפול שאולי נזקקו להם. כ-220 דיווחים התקבלו זמן רב לאחר שנשלחו.

"חשד שקטינים וזקנים שנפלו קורבן להתעללות לא טופלו"

תחנות לבריאות המשפחה שבתחום שיפוטן של עיריות בת ים, חיפה ורמלה שלחו בתקופה הנסקרת לפקידי הסעד נתונים מזהים של 67 פעוטות שבעת הטיפול בהם התעורר חשד להתעללות או להזנחה ודיווחים עליהם נשלחו לפקידי הסעד. הממצאים חושפים כי כמחציתם לא היו מוכרים במחלקות לשירותים חברתיים בעיריות. מהנתונים עולה כי גורמי הבריאות שלחו אל פקידי הסעד בשש העיריות שנבדקו 637 דיווחים, וכמחציתם (327) לא התקבלו.

הממצאים מציגים תמונה עגומה ומדאיגה ולפיה חלק גדול מהדיווחים שהמשטרה וגורמי הבריאות העבירו לפקידי הסעד ברשויות המקומיות לא הגיעו ליעדם. המבקר מדגיש כי הוא רואה בחומרה את התקשורת הלקויה בין הגופים השונים, שבגינה חשדות על התעללות או הזנחה לא נחקרו, ולכן כאלו שנפלו קורבן לא טופלו.

לדברי מבקר המדינה, הטיפול בהגנה על קטינים ועל זקנים חסרי ישע מחייב איחוד כוחות והעברת מידע בין כל גורמי הטיפול ברשויות המקומיות ובין גורמי האיתור והטיפול במערך החינוך, במערך הרווחה, במערך הבריאות ובמשטרת ישראל. "מן הראוי שגורמים אלה יישמו לאלתר את ההמלצות שהתקבלו בוועדה הבין-משרדית בדבר השיתוף במידע בין נותני השירותים השונים", כתב המבקר.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק