"מהדוחות המפוראים ביותר", מיכה לינדנשטרא (צילום: חדשות 2)
ליקויים חמורים. המבקר לינדנשטראוס, ארכיו | צילום: חדשות 2

מבקר המדינה ממשיך לנקות את שולחנו, ומפרסם היום דוח נוסף, הפעם על התנהלות המפלגות בכנסת בנושא טיפולן בנכסי הנדל"ן שברשותן. המבקר מצא ליקויים בטיפול של חמש מפלגות בנכסיהן: הליכוד, העבודה, המפד"ל, חד"ש ומרצ. בין השאר, המבקר מציין החזקה בנכסים ללא זכות וגם שבחלק מנכסי הנדל"ן החזיקו המפלגות באמצעות מפעילים אחרים כמו תאגידים מפלגתיים ונאמנים שלא צייתו לתקנות.

מפלגת העבודה, המפד"ל וחד"ש לא דיווחו לרשם המפלגות פירוט מלא של זכויותיהן בנכסים ותיאור של הנכסים, אף שהדבר נדרש בחוק המפלגות. חלק מהדיווחים שנתנו הליכוד, מפלגת העבודה, המפד"ל וחד"ש היו שגויים או חסרים. רשם המפלגות, מציין המבקר, לא העיר להן על כך.

כל חמש המפלגות - ושניים מתאגידיהן המפלגתיים: קרן שבשליטת הליכוד (קרן תל חי), וקרן שבשליטת מפלגת העבודה (בית ארלוזורוב) - לא עשו די לבירור זכויותיהן בנכסים, לעיגונן במסמכים בכתב, לרישומן על שמן בפנקסי המקרקעין ולשמירת זכויותיהן בנכסים, כל זאת למרות דרישה מפורשת של החוק בעניין. באמצע 2011 חלו הליקווים אותם מציין המבקר על 26 נכסים שהליכוד וקרן תל חי טענו שיש להם זכויות בהם; מפלגת העבודה ובית ארלוזורוב - 30 נכסים; חד"ש - 20 נכסים; המפד"ל - 39 נכסים ומרצ - נכס אחד.

המפלגות צברו חובות ארנונה במיליונים

בידי המפלגות והתאגידים המפלגתיים לא היו הסכמים או מסמכים אחרים הדרושים להוכחת זכויותיהם על חלק מהנכסים שהם טענו שיש להם זכויות בהם. הועלו מקרים שבהם התאגידים מפלגתיים - קרן ברל שבשליטת מפלגת העבודה וקרן תל חי שבשליטת הליכוד - ניהלו בעצמן את הנכסים, בניגוד לחוק ולחוזים תקפים.

מספר נכסים שחכר התאגיד המפלגתי בית ארלוזורוב (שבשליטת מפלגת העבודה) שהיו אמורים להיות מושכרים למטרת הפעלת מועדון או משרדי מפלגה, הושכרו למטרות שונות מאלה. שלושת התאגידים המפלגתיים האמורים וחד"ש לא דרשו משוכרי הנכסים או ממקבלי רשות שימוש בהם את מלוא התמורה הראויה, משמע - הם השכירו אותם במחיר נמוך משמעותית ממחיר השוק.

בנוסף צברו הנכסים חובות רבים: המבקר מציין כי מפלגת העבודה חייבת 1.45 מיליון שקלים בחובות ארנונה, וחד"ש חייבת מעל 2 מיליון שקלים בחובות ארנונה. חלק מהנכסים נמכרו בסכומים נמוכים משווים האמיתי. על מפלגת הליכוד נכתב כי לא הייתה התאמה בין דיווחי המפלגה לרשם המפלגה לבין מספר הנכסים האמיתי שהיה ברשות המפלגה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק