מטעמו של שר הפנים אריה דרעי נמסר: "מדיניות שר הפנים הינה לקדם איחוד רשויות לטובת ייעול השירותים לתושבי הרשויות. הטענה כי הובטח למר מינצר לעמוד בראש העיר החדשה שקרית לחלוטין. אחיו של ראש המטה לא נושא בתפקיד כלשהו ברשות המקומית והצטרף לסוף הפגישה בהסכמת ראש המועצה, וכל ניסיון לייחס לכך מניעים לא עניינים הוא מופרך והזוי".