מהכנסת נמסר בתגובה: "מדובר בתיקון לחוק שיזם יושב ראש הכנסת כבר בשנת 2001 ורק עכשיו הובא להכרעת חברי הכנסת ואושר ברוב של 58 תומכים מכל סיעות הבית וללא מתנגדים. אמש פנה יועמ"ש הכנסת ליו"ר הוועדה וביקש להסיר את הנושא מסדר היום. יועמ"ש הכנסת ביקש שככל שהצעת החוק תקודם, ייאמר בה במפורש כי היא לא תחול לגביו, אלא רק על מי שימלא את התפקיד אחריו, וזאת כדי למנוע לזות שפתיים. צר לנו כי גורמים במשרד האוצר בחרו לנהל מערכה נגד התיקון הנדרש, ולהשמיץ באופן אישי את יועמ"ש הכנסת".