במקום לפריפריה - מיליונים לגרעיניים תורניים (צילום: עזרי עמרם)
במקום לפריפריה - מיליונים לגרעיניים תורנ | צילום: עזרי עמרם

מה הקשר בין גרעינים תורניים שיושבים בערים המבוססות ביותר בישראל, כמו תל אביב, רעננה, קריית אונו ומודיעין, לכספים המיועדים לחיזוק הפריפריה. אין שום קשר, כמובן, אלא אם כן אתה מקורב לשר אורי אריאל, שר השיכון לשעבר.

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו

בשנת 2013 קיבלה הממשלה החלטה אסטרטגית על חיזוק גרעיני התיישבות בפריפריה בסכום של 100 מיליון שקלים. דוח מבקר המדינה חושף כי מי שגיבש את ההצעה הממשלתית ובהמשך גם יישם אותה, הוא לא הדרג המקצועי במשרד השיכון, אלא פעילים פוליטיים מסיעת תקומה של אורי אריאל, לא פחות.

הם פעלו מתוך לשכת השר ושלחו משם הנחיות לדרג המקצועי. אחד מהם אפילו השתתף בישיבת קבינט הדיור כנציג השר. איש מהם אינו עובד מדינה, וחמור מכך, הם פעלו להסטת תקציבים כך שעמותות שהם עומדים בראשן ייהנו מהכסף.

900 אלף שקל לגרעינים בתל אביב

כך למשל, נוסח החלטת הממשלה המקורי דיבר על חיזוק הנגב והגליל והפריפריה החברתית, מקורביו של אורי אריאל, פעלו לשנות את הנוסח כך שהסיוע יינתן גם לעמותות הפועלות בישובים מבוססים במרכז הארץ - עמותות שהם עצמם מנהלים או עומדים בראשן - כמו הגרעין התורני ברמת אביב ג' - שקיבל יותר מ-600 אלף שקלים, וגרעין חברותא בתל אביב שקיבל יותר מ-300 אלף שקלים.

המבקר מצא כי בדרך הזו הועברו עשרות מיליוני שקלים לגרעינים ביישובים מבוססים במרכז הארץ - כסף שיועד לחיזוק הנגב הגליל והפריפריה החברתית.

הבית היהודי מטפח את הגרעינים התורניים, ובתמורה נעזר בהם לצרכים פוליטיים - פעם להפגנה באזור 1E ובפעם אחרת, שמונה ימים לפני הבחירות האחרונות, פנה אורי אריאל לגרעינים התורניים וביקש לשלוח פעילים לסייע לבית היהודי בבחירות, והזכיר על הדרך את התקציבים שהמפלגה דאגה להעביר להם.

דוח המבקר מגיע בעקבות תחקיר של מכון מולד שחשף העברת כספים לגרעינים המקורבים לבית היהודי, כסף שממשיך לזרום גם היום - הפעם ממשרד החקלאות, שאורי אריאל עומד בראשו.

השר אורי אריאל מסר בתגובה לדוח מבקר המדינה: "מבקר המדינה הבהיר כי המלצתו על בדיקת יועמ"ש מתייחסת לעמותות ולא לשר. שר החקלאות מכבד את קביעות מבקר המדינה וכבר הנחה את הגורמים הרלבנטיים לפעול בהתאם להנחיות המבקר. יודגש שהמבקר לא ממליץ להעביר לבדיקת היועמ"ש את פעילות השר, אלא את פעילותן של עמותות מסויימות, שלשר לא היה כל קשר לתקצובן בפועל.

"השר גאה על פועלו להפוך את פרויקט הגרעינים המשימתיים לתוכנית ממלכתית, אשר אומצה ואושרה רשמית בידי הממשלה וכל שומרי הסף - היועצים המשפטיים והחשבים במשרדי הממשלה השונים והיו שותפים לכתיבת התוכנית, לקביעת הקריטריונים להפעלתה וליישומה בפועל. אנשי הגרעינים תורמים יום יום שעה שעה לכלל החברה הישראלית, הן בפריפריה הגיאוגרפית והן בפריפריה החברתית. יעידו על כך ראשי רשויות וראשי ארגוני הגרעינים, דתיים וחילוניים כאחד".