הוצאות חריגות מכיס העובדים. מעון רה"מ (צילום: אבי אוחיון לע"מ)
הוצאות חריגות מכיס העובדים. מעון רה"מ | צילום: אבי אוחיון לע"מ

תשלום הוצאות קטנות מכיסי העובדים במעון ראש הממשלה - בניגוד לנהלים: זוהי תמונת המצב העגומה שעולה מדוח מבקר המדינה על הוצאות מעון ראש הממשלה שפורסם היום (שלישי), 28 ימים בדיוק לפני הבחירות. מהדוח עולה כי באופן שגרתי עובדי המעון ומשרד ראש הממשלה רכשו פריטים מכיסם עבור הזוג נתניהו, ובחלק מהמקרים לא קיבלו על כך החזרים מהקופה הקטנה.

לקריאת הדוח המלא

הדוח מציין מספר רכישות בשווי עשרות ומאות שקלים - בהן מצרכים, כדורים נגד צינון, אוכל במסעדות, כוסות יין ועיתונים - שבוצעו מכיסם של העובדים ש"ספגו את עלות ההוצאות הפרטיות של ראש הממשלה או של מי מבני ביתו". משרד ראש הממשלה אמנם פעל להחזרת חלק מהכספים לעובדים, אולם הדבר נעשה באיחור רב ולאחר שהקבלות נדחו על ידי החשבות.

דוח מבקר המדינה - סיקור מיוחד:

מה עשה החשמלאי בבית רה"מ ביום כיפור? 

המבקר: בית הנשיא חרג בקביעות מהתקציב

מעון ראש הממשלה: ריהוט ב-370 אלף שקלים, מיליונים לניקיון

חופש כל 8 ימים והעלאות שכר לעובדי משמר הכנסת

הוצאות מעונות ראש הממשלה
ההוצאה במעונות בחלוקה לתחומים | צילום:

"יש לחצים על העובדים שמזמינים ארוחות"

"כאשר עובד במשרד ראש הממשלה נאלץ לממן מכיסו הוצאה עבור ראש הממשלה, מדובר במנהל לא תקין, ואין נפקא מינה אם מדובר בסכום גדול או קטן", הוסיף שפירא, שמחה על היעדר הנהלים בנושא.

במזכר של היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה מ-2012 נכתב בעבר כי כאשר חורגים ממכסת הזמנת האוכל, "יש לחצים על העובדים שמזמינים ארוחות" עבור נתניהו. חודש לאחר מכן התריע חשב משרד ראש הממשלה כי "יש בעיה, ראש הממשלה אומר לאב הבית 'לך תביא לי טיפות עיניים'. הוא לא יכול לומר לו לא ומביא קבלה, ואין איך לשלם".

במשרד ראש הממשלה הבהירו לפני כתשעה חודשים שבכוונתם לקבוע נוהל לקופה הקטנה מכספו של ראש הממשלה לצורך "רכישות פרטיות בסכומים פעוטים שמבצעים עבורו עובדי המשרד".

מעון ראש הממשלה בירושלים (צילום: נתי שוחט, פלאש 90, חדשות)
מעון ראש הממשלה, ארכיון | צילום: נתי שוחט, פלאש 90, חדשות

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

המבקר: נתניהו התערב בהחזר על תשלום המים

סוגייה נוספת שעלתה בדוח היא החריגה בצריכת המים של משפחת נתניהו במעונה הפרטי בקיסריה והתשלום עבורה - פרשה שעלתה לכותרות לפני כשנה. בשנים 2009-2010 נתניהו שילם היטל בצורת עבור המעון בקיסריה בסך של כ-5,500 שקלים. משרד ראש הממשלה החליט בתחילה לא לשלם את מס הבצורת, אך שינה את החלטתו בעקבות הנחיית ראש הממשלה

המבקר שפירא טען כי "ראוי היה שראש הממשלה יישא לבדו במימון היטל הבצורת", מכיוון שצריכת המים חרגה מהכמות הקבועה בחוק. "מימון היטל זה מכספי אוצר המדינה אינו עולה בקנה אחד לא עם אמות מידה ציבוריות ולא עם החשיבות של מתן דוגמה אישית. נוסף על כך, מימון זה ממחיש את הצורך להגדיר מהי 'הוצאה פרטית' ומהי 'הוצאה ציבורית" במעון הפרטי'", הוסיף.

מעונו הפרטי של רה"מ בקיסריה, ארכיון (צילום: חדשות 2)
המעון הפרטי בקיסריה | צילום: חדשות 2

המבקר מתח ביקורת גם על ההתערבות של נתניהו במהלך: "היה עליו להימנע מלהבהיר את עמדתו באופן שעשוי היה להיתפס כמתן הנחיה לקבלת החלטה מסוימת - לאשר את תשלום היטל מס הבצורת עבור המעון הפרטי. על ראש הממשלה להימנע להבא מהצגת עמדה בדבר ההחלטה הראויה או המתבקשת באופן שייתפס כהתערבות בשיקול הדעת המקצועי של שומרי הסף, במיוחד בעניינים הנוגעים לזכות או לחבות כספית שלו".

מבקר המדינה, יוסף שפירא (צילום: יצחק הררי/משרד מבקר המדינה, חדשות)
המבקר יוסף שפירא | צילום: יצחק הררי/משרד מבקר המדינה, חדשות

הדוח קובע: ההפרדה בין ההוצאות הפרטיות לציבוריות במעון רה"מ טושטשה

משרד מבקר המדינה מצא כי ההבחנה בין הוצאות שהן פרטיות במהותן לבין ההוצאות הציבוריות אינה חדה דיה וכי הגבולות טושטשו בנושא : "היעדר אמות מידה ברורות להבחנה בין הוצאות פרטיות להוצאות ציבוריות במעון פרטי עלולה להביא למימון הוצאות, שספק אם ראוי שמשלם המסים יישא בהן".

השופט שפירא המליץ על פתרון אפשרי: "מוצע שוועדת הכספים של הכנסת תשקול הקצאת תקציב נפרד, כולל ומוגבל בסכום למעונות פרטיים של ראשי ממשלה בישראל, אשר יתאים לצורכי ראש ממשלה ויעלה בקנה אחד עם אמות מידה ציבוריות ראויות -הפרדה ברורה בין שני סוגי ההוצאות תסייע לכך שההוצאות יעלו בקנה אחד עם עקרונות היסוד האמורים".