מנהיג חמאס איסמאעיל הנייה הודיע למתווכות אמש (שני) על הסכמה להפסקת אש במסגרת עסקה, אלא שבישראל מיהרו להבהיר כי זו לא ההצעה שישראל אישרה למצרים. ההבדלים בין המתווה שאישר חמאס - לבין זה שדווח כי ישראל אישרה.

הבעיות בהצעה של חמאס

 • חמאס לא מתחייב לשחרר בשלב הראשון 33 חטופים חיים, אלא "חיים או מתים". בהצעה שפורסמה בעיתון הלבנוני אל-אח'באר שלה הסכים חמאס, נכתב: "אם מספר החטופים הישראלים החיים לא יגיע ל-33, יושלם המספר עם גופות מאותן קטגוריות של שלב זה. בתמורה - ישראל תשחרר את כל מי שנעצר מרצועת עזה לאחר 7 באוקטובר (נשים וילדים מתחת לגיל 19)".

 • סיום המלחמה: במתווה שחמאס הסכים לו - הוא דורש הכרזה על שקט בר-קיימא (סיום המלחמה) וכניסתה לתוקף עוד לפני "חילופי השבויים" - שחרור הגברים והחיילים. בהסכם הקודם נכתב כי בשלב השני תתבצע תחילה "השלמת ההסכם בדבר ההסדרים הנדרשים להחזרת שקט בר-קיימא".

 • אין וטו ישראלי על שמותיהם של המחבלים הכבדים שישוחררו: בהצעה המצרית ניתנה לישראל זכות וטו על שמותיהם של עד 200 אסירים שנידונו למאסרי עולם והם אמורים היו להשתחרר לחו"ל או לעזה - לעומת זאת, בהצעה שחמאס הסכים לה הסעיף שמקנה לישראל וטו לא קיים.

 • יציאת המחבלים דרך רפיח לטיפול רפואי: בהצעה שחמאס הסכים לה ניתנת אפשרות ללפחות 50 מחבלים לצאת דרך מעבר רפיח לטיפול רפואי כבר ביום הראשון. לעומת זאת, בהצעה המצרית נקבע כי זו תתאפשר ל"מספר מוסכם" של מחבלים פצועים החל מהיום ה-14 להסכם.

 • לוח הזמנים של שחרור החטופים: בהסכם שחמאס הסכים לו, צוין כי הוא ישחרר שלושה חטופים ישראלים ביום ה-3 של ההסכם, ולאחר מכן 3 חטופים בכל שבוע (תחילה הנשים). לעומת זאת, ההצעה המצרית קובעת שחרור של 3 חטופים כבר ביום הראשון של ההסכם, ולאחר מכן שחרור של 3 חטופים כל 3 ימים.

 • נסיגה מרחוב א-רשיד: לפי ההצעה שחמאס הסכים לה, צה"ל יסוג לחלוטין מרחוב א-ראשיד מזרחה לרחוב סלאח א-דין כבר ביום ה-3, לעומת נסיגה אחרי 7 ימים בהצעה הקודמת (לאחר שחרור כל הנשים).

 • שחרור אסירי עסקת שליט: בהצעה שחמאס הסכים לה נכתב במפורש כי ביום ה-22 לשלב הראשון "ישוחררו כל אסירי עסקת שליט שנעצרו מחדש". הסעיף הזה לא נכלל בהצעה המצרית.

 • גיבוש רשימה של החטופים בידי חמאס: ההצעה המצרית מחייבת את חמאס להגיש עד ליום השביעי רשימה של כל החטופים שנותרו מהקטגוריות, ואילו בהצעה שחמאס הסכים לה נוסף צמד המילים "במידת האפשר".

 • סיוע הומניטרי: בהצעה שחמאס הסכים לה - הכנסת 600 משאיות ביום מהן 300 לצפון הרצועה - לעומת הכנסת 500 משאיות ביום מהן 250 לצפון הרצועה לפי ההצעה המצרית.

 • הפסקת הטיסות: בהצעה שחמאס הסכים לה יופסקו בשלב הראשון הטיסות הצבאיות והסיור (מודיעין) ברצועה למשך 10 שעות ביום ולמשך 12 שעות בימים של שחרור חטופים - לעומת 8 שעות ביום ו-10 שעות בימי שחרור כפי שמופיע בהצעה המצרית.

 • שיקום הרצועה: בהצעה שחמאס הסכים לה צוין כי בשלב השלישי תחל התוכנית לשיקום הרצועה שתימשך 5-3 שנים, בפיקוח של קטאר, מצרים והאו"ם. לעומת זאת, בהצעה המצרית דובר על 5 שנים ונכלל בה סעיף שהושמט - "הצד הפלסטיני ימנע משיקום תשתיות ומתקנים צבאיים ולא ייבא כל ציוד, חומרי גלם או רכיבים אחרים המשמשים לצרכים צבאיים".

שלב אחר שלב: כל ההבדלים

השלב הראשון

המתווה שחמאס אישר

 • ישוחררו 33 חטופים וחטופות, חיים או גופות: נשים (אזרחיות וחיילות), ילדים (עד גיל 19), מבוגרים (מעל גיל 50), חולים ופצועים. חמאס מסכים לשחרור 18 חטופים בשלב הראשון, ואם ישראל תסכים לסיום המלחמה ישוחררו 15 נוספים.

 • לפי ארגון הטרור הרצחני, ישוחררו 30 אסירים פלסטינים על כל חטוף אזרח לפי הוותק. ⁠כמו כן, ישוחררו 50 אסירים ביטחוניים על כל חיילת (30 נידונו למאסר עולם ו-20 נידונו ל-10 שנים לכל היותר, על סמך רשימות של חמאס).

המתווה שישראל אישרה

 • חמאס ישחרר את כל החטופים הישראלים החיים בקטגוריה של נשים (אזרחיות) וילדים (מתחת לגיל 19) בתמורה - ישראל תשחרר 20 אסירים קטינים ואסירות ביטחוניות עבור כל חטוף ישראלי, על סמך רשימות שמסר חמאס לפי הוותק.

בשני המתווים מצוין כי במהלך 40 יום תחול הפוגה זמנית והדדית של הפעולות הצבאיות של שני הצדדים. כמו כן, כוחות ישראל ייסוגו מזרחה בהדרגה. בשניהם אף מתחייבת ישראל להכניס כמויות גדולות ביותר של סיוע הומניטרי ודלק לרצועת עזה.

לוח הזמנים לחילופי חטופים ואסירים בשלב הראשון - לפי מתווה ישראל

 • נסיגת הכוחות הישראליים מזרחה והרחק מאזורים המאוכלסים בצפיפות לאזור שקרוב לגבול בכל רחבי רצועת עזה (למעט ואדי עזה).

 • שיבת העקורים לאזורי מגוריהם.

 • ביום השביעי (לאחר שחרור כל הנשים) נסוגים הכוחות הישראליים מרחוב א-רשיד מזרחה לאורך רחוב סלאח א-דין, באופן המאפשר הכנסת סיוע הומניטרי ואת תחילת חזרתם של אזרחים עקורים לא חמושים לאזורי מגוריהם.

פינוי ממזרח רפיח
במסגרת שלב 1 שישראל אישרה: שיבת העקורים לאזורי מגוריהם. עזתים שפונו מבתיהם, ארכיון
 • חמאס משחרר 3 חטופים ישראלים ביום הראשון של ההסכם ולאחר מכן, חמאס משחרר 3 חטופים נוספים כל שלושה ימים, החל מכל הנשים (אזרחיות וחיילות) עד ליום ה-33. בתמורה - ישראל תשחרר את המספר המוסכם המקביל של אסירים פלסטינים מבתי הכלא הישראלים, לפי הרשימות שיוסכמו.

 • עד ליום ה-7 (לכל היותר) יגיש חמאס רשימה של כל החטופים שנותרו (בנוסף ל-33 הנזכרים) מהקטגוריות הנ"ל ובלבד שישוחררו ביום ה-34. ההסכם להפסקת הפעולות הצבאיות יוארך בכמה ימים בהתאם למספר החטופים שנותרו (יום נוסף לכל חטוף נוסף שישתחרר). בתמורה - הצד הישראלי ישחרר את המספר הזהה המוסכם של אסירים פלסטינים מבתי הכלא הישראליים, לפי הרשימות שיסוכמו.

לוח הזמנים לחילופי חטופים ואסירים בשלב הראשון - לפי מתווה חמאס 

 • ביום השלישי (לאחר שחרור 3 חטופים), כוחות צה"ל ייסוגו לחלוטין מרחוב א-רשיד מזרחה לרחוב סלאח א-דין ותחל חזרת העקורים, כולל חופש תנועה של התושבים בכל אזורו הרצועה.

 • ביום ה-22 (לאחר שחרור מחצית מהחטופים החיים), כוחות צה"ל ייסוגו ממרכז הרצועה (בעיקר מפרוזדור נצרים ומכיכר כווית) ממזרח לסלאח א-דין.

 • לאורך כל ימי ההסכם - יוכנסו 600 משאיות ביום, מתוכן 50 משאיות דלק - מהן 300 משאיות לצפון הרצועה.

 • ביום ה-22 ישוחררו כל אסירי עסקת שליט שנעצרו מחדש.

ההרס סביב בית החולים שיפא
במסגרת שלב 1 שחמאס אישר: תחילת שיקום כולל של הבתים, מתקנים אזרחיים ותשתיות אזרחיות שנהרסו במלחמה
 • הימנעות ממעצר אסירים פלסטינים משוחררים באותן האשמות שבגינן נעצרו בעבר. עד היום ה-16 לשלב הראשון יחלו דיונים עקיפים בין שני הצדדים לגבי חזרה להפסקת אש.

 • תחילת שיקום כולל של הבתים, מתקנים אזרחיים ותשתיות אזרחיות שנהרסו במלחמה והכנסת הציוד הדרוש להגנה אזרחית ולפינוי ההריסות.

 • הקלה על הכנסת אספקה וציוד הדרוש להקמת מחנות מחסה לקליטת עקורים שאיבדו את בתיהם במהלך המלחמה (לפחות 60 אלף קרוונים ו-200 אלף אוהלים).

 • הסרת הצעדים והעונשים שננקטו נגד האסירים והעצורים בכלא הישראלי מאז 7 באוקטובר ושיפור תנאיהם.

 • החל מהיום ה-1 של שלב זה, יורשו מחבלים פצועים (לא פחות מ-50) - לצאת דרך מעבר רפיח לקבלת טיפול רפואי.

השלב השני

המתווה שחמאס אישר

 • הכרזה על שקט בר-קיימה (הפסקת הפעולות הצבאיות) וכניסתו לתוקף, חילופי שבויים - גברים וחיילים, בתמורה לשחרור כמות אסירים ביטחוניים שעליה יוסכם - ונסיגה מוחלטת של צה"ל מהרצועה.

המתווה שישראל אישרה

 • השלמה של ההסכם בדבר ההסדרים הנדרשים להחזרת שקט בר-קיימה, הכרזה על כניסתו לתוקף לפני תחילת חילופי החטופים והאסירים בין שני הצדדים, שחרור כל הגברים הישראלים שנותרו בחיים (אזרחים וחיילים) - בתמורה למספר מוסכם של אסירים בבתי כלא ישראלים ועצורים במתקני כליאה ישראלים - ונסיגה של הכוחות הישראליים מרצועת עזה.

השלב השלישי

המתווה שחמאס אישר

 • הוסכם כי יתקיימו חילופי גופות של חטופים ואסירים בין שני הצדדים. עוד מצוין כי תחילת יישום תוכנית השיקום שתימשך 5-3 שנים ברצועת עזה. "הסרת המצור ברצועת עזה באופן מלא" - הוסיף ארגון הטרור הרצחני במתווה שאישר. 

המתווה שישראל אישרה

 • יוחלפו גופות ושרידי מתים משני הצדדים לאחר שזוהו; תחילת יישום תוכנית השיקום ל-5 שנים של רצועת עזה, הכוללת בתים, מתקנים אזרחיים ותשתיות. הצד הפלסטיני יימנע משיקום תשתיות ומתקנים צבאיים ולא מייבא כל ציוד, חומרי גלם או רכיבים אחרים המשמשים למטרות צבאיות.