לאחרונה צה"ל הוציא לאלפי לוחמי סדיר צו שמונה לארבעה חודשים נוספים – כך שישלימו שלוש שנות שירות. המהלך נועד לאפשר לצבא להתמודד עם הימשכות המלחמה, עד אשר יקבע הסדר ארוך טווח בידי הממשלה.

בשבוע הבא צפוי צעד משמעותי בסערת חוק הגיוס, כאשר המדינה תגיש את תשובתה לבג"ץ. גם שר הביטחון גלנט וגם ראשי מערכת הביטחון לא יתמכו בהבאת החוק להצבעה ללא הסכמת כל סיעות הקואליציה.

המהלך של הצבא הוא  למעשה ניסיון לעוקף את חוסר היכולת של המדינה להאריך את השירות הסדיר של הלוחמים בינתיים. הבעיה: העלויות הגבוהות של הצווים והיעדר האפשרות לתוכנית ארוכת טווח מסגרתית.

מדובר צה"ל נמסר: "בעקבות הצרכים המבצעיים ולאור המלחמה, מגוייסים לוחמים ובעלי תפקידים קריטיים לשירות מילואים בצו 8 מיד עם שחרורם מהשירות הסדיר. החיילים זכאים לכלל התנאים הרלוונטיים לאנשי מילואים בצו 8".