ארבעה ימים לפתיחת מבצע "מגן וחץ" - ורוב הציבור בישראל סבור כי יש להמשיך במבצע ככל שיידרש, כך על פי סקר שפורסם הערב (שישי) ב"אולפן שישי". מרבית הציבור מעניק ציון טוב לראש הממשלה על ניהול המערכה - שיעור דומה סבור כי ההרתעה מול עזה התחזקה בעקבות המבצע. 

לשאלה מה לדעתך על ישראל לעשות כעת, השיבו 54% מהציבור יש להמשיך במבצע ככל שיידרש, 29% מהציבור חושב שיש להגיע להפסקת אש בהקדם ו-7% סבורים שיש להיכנס קרקעית לעזה, 10 % השיבו שאינם יודעים מה יש לעשות כעת. 

האם המבצע חיזק את ההרתעה?

לשאלה האם אתה תומך בעסקת שבויים שבה ישראל תשחרר אסירים, כולל מחבלים, תמורת השבת הנעדרים וגופות המחבלים - השיבו 40% מהציבור כי הם תומכים בכך, ו-34% השיבו שהם מתנגדים. 26% מהנשאלים השיבו שאינם יודעים. 

61% מהנשאלים השיבו שהם נותנים ציון טוב לראש הממשלה על ניהול המערכה בעזה עד כה, 30% נותנים לנתניהו ציון רע על ניהול המערכה ו-9% לא יודעים. 

כמחצית מהציבור סבור שישראל חיזקה את ההרתעה מול עזה במבצע "מגן וחץ", 35% מהנשאלים סבורים שישראל דווקא לא חיזקה את ההרתעה, 14% לא יודעים. לשאלה אם האיום של השר בן גביר השפיע על ההחלטה לפתוח במבצע, מחצית מהציבור סבור כי איומו לא השפיע, אך 28% סבורים כי איומו אכן השפיע. 22% מהנשאלים לא יודעים.