44% מהציבור היהודי סבורים שהמחבלים שביצעו את הפיגועים מייצגים את כלל ערביי ישראל – כך עולה מסקר שבוצע על ידי מרכז אקורד באוניברסיטה העברית ושפורסם אמש (רביעי) ב"מהדורה המרכזית". לעומת זאת, רוב מוחלט בציבור הערבי טוען כי המחבלים לא מייצגים אותם ואף חושבים שהחברה הערבית צריכה להציג חזית אחידה נגד האלימות.

בעקבות המצב נבדק בסקר כמה בציבור היהודי חוששים לביטחונם האישי. 33% מהיהודים השיבו שהם חוששים או חוששים מאוד, ואילו 66% השיבו שהם לא חוששים. כמו כן, 21% מהציבור היהודי סבורים שמיגור האלימות בחברה הערבית אינה מטרה שמשותפת גם לערביי ישראל, לעומת 79% שחושבים שמדובר במאבק משותף.

ומה חושב הציבור הערבי?

87% מהאזרחים הערבים בישראל השיבו כי המחבלים שביצעו את הפיגועים לא מייצגים אותם כלל. כמו כן, 8% השיבו שהם מייצגים אותם במידה מועטה ו-5% ענו כי הם מייצגים אותם במידה רבה או רבה מאוד.

מנהיגי החברה הערבית מנסים להציג חזית אחידה באשר למיגור האלימות בישראל – ונראה שכך חושבים גם התושבים. מנתוני הסקר עולה כי 5% בלבד מהאזרחים הערבים בישראל סבורים כי מיגור האלימות היא לא מטרה משותפת של שני הצדדים.

השאלה האחרונה, ואולי החשובה ביותר, משרה אופטימיות זהירה. לפי הסקר, 84% מהתושבים הערבים בישראל מתנגדים מאוד לאירועי גל הטרור ו-14% מתנגדים במידה בינונית. אין ספק שמדובר ברוב מוחץ, אך עדיין יש מקום לדאגה. הזדהות האזרחים בחברה הערבית קטנה, אך קיימת – וגם אנשים בודדים הם פצצה מתקתקת.