המועמד לתפקיד ראש השב"כ, המכונה ר', ייאלץ להופיע בפני הוועדה למינוי בכירים ולענות על שאלות חבריה בנוגע לטענות שמופצות נגדו בידי גורמים אנונימיים. המכתב שמפרט את הטענות נגד ר' עלול להביא לעיכוב במינויו לראשות השב"כ, ובוועדה מתכוונים לבחון את הטענות שהופנו אליו במכתב לאחר שר' ימסור את גרסתו לגביהן. מחר (שישי) צפויה הוועדה לקבל החלטה בנושא.

במכתב שנשלח לוועדה בימים האחרונים מפורטים שני מקרים, שגם הערב אנחנו לא יכולים להרחיב עליהם משום שאין לנו את הכלים. הגישה הכללית של הוועדה היא חשדנית מאוד כלפי מכתבים אנונימיים שכאלו.

עם זאת, למרות בעיית האמון היסודית עם מה שהופץ, חברי הוועדה מתכוונים לעמת את ר' עם הטענות. בשלב הזה לא ברור עד כמה רחבה תהיה הבדיקה בשל העובדה שהמכתב הוא אנונימי, והאם הם יסתפקו בגרסתו של ר' או יבקשו להרחיב את הבדיקה ואולי לערב גורמים נוספים.

מכתב דומה נשלח עוד ב-2019, שבו כתב אותו אדם אנונימי לוועדה: "מפכ"ל המשטרה או סגנו עוברים מערך תחקור לווידוא ניקיון כפיהם ולובן מוסריותם לפני קבלת התפקיד. שלא כמותם, בשב"כ ובמוסד לא בודקים בציציות, שאלות לא נשאלות ובעלי התפקידים חוסים בצל הדממה, בתואנת ביטחון המדינה". הוא הוסיף כי "אדם המיועד לתפקיד ציבורי רם ונישא בארגונים אלו, גם הוא נכון לו שייבדק באותן אמות מידה".

בנוסף לפעמיים שבהם נשלח המכתב, בימים האחרונים ובמאי 2019, לפני כחצי שנה נעשה עוד ניסיון להציף את הטענות האלו, כשהיה ברור שר' הוא אחד המועמדים המובילים לתפקיד. גם אז המכתב הזה עבר בין כמה ידיים, אבל לא הבשיל משום שאי אפשר לבדוק כרגע את הטענות שבו.

המכתב האנונימי הזה הפך לשיחת היום בתוך השב"כ, אבל הטענות שמופיעות בו נבדקו כבר ובארגון בעבר ולא נמצאו ראיות או הוכחות שתומכות בטענות האלו. גורמים שמכירים את הפרשה מקרוב מדברים על כך שמדובר ב"שיטת סיכול אנונימית שאין לה מקום".

גורמים בסביבת ראש השב"כ המיועד ר' מסרו כי "זה לא נעים אבל נתגבר, יש כאן ניסיון בדקה ה-90 לגרום לכך שהכניסה לתפקיד תהיה בטעם רע". ההערכה היא כי ר' ייכנס לבסוף לתפקידו, למרות שיש מישהו שרוצה שהמינוי יסוכל או שלפחות ההתחלה שלו תהיה תחת עננה.