בין השנים 2017 ל-2018 חלה עלייה של יותר מ-30% בשיעור הפטור על רקע נפשי באמצעות פנייה לקב"ן, כך עולה מנתונים שבידי צה"ל. ב-2017 קיבלו 3,500 חיילים פטור על בסיס הסעיף הנפשי, וב-2018 קיבלו לא פחות מ-4,600. 

בצה"ל חוששים שקיימת "תעשיית פטורים" ומפני סיכיאטרים שמעניקים בקלות רבה מדי פטורים מגיוס למועמדים לשירות ביטחון. בצבא קושרים זאת גם למאפייני הדור שרגיל לקבל מה שהוא רוצה, ולטענת חלק מהפסיכיאטרים הצעירים פשוט חסונים פחות מבחינה נפשית.
 
מסיבה זו הוחלט באגף כוח האדם בצבא לפתוח בבדיקה כדי לראות מי הפסיכיאטרים שמאשרים את כמות הפטורים הגבוהה, ולבדוק אם האישורים הם ענייניים מבחינת הצבא.