הריאיון המלא עם פרופ' עירית אביבי:

מוגש כשירות לציבור בחסות חברת גיליאד ללא מעורבות בתכנים