בימים האחרונים מתפרסמים דיווחים בעולם אודות התפשטות וריאנט חדש של קורונה בהודו - XBB.1.16 - שלפי CDC אחראי ל-7% ממקרי התחלואה באזור. בחודש האחרון תועדה עלייה חדה בהודו של תחלואה  - פי עשרה חולים, בעקבותיה נכנסו ביבשת למצב כוננות מיוחד. "במקומות מסוימים החזירו את חובת עטיית המסכות, וגם בבתי החולים מתכוננים לקלוט חולים רבים מהרגיל. אף שכאמור לא מדובר בזן קטלני יותר, מאחר שהוא מידבק מאוד, החשש הוא שיותר חולים בסיכון יידבקו, מה שיהווה מעמסה על בתי החולים", מסביר פרופ' סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן. 

לדבריו, הווריאנט הגיע גם לארה"ב וגם בישראל החלו להופיע ניצניו. "ההערכות הן שבארץ כאחוז עד שניים נושאים את הווריאנט אבל קשה לקבוע בוודאות. אני לא חושב שצריך להיכנס לפניקה אבל בהחלט חשוב להמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות, כי תמיד יש סיכוי שניאלץ להתמודד עם מוטציה מידבקת ומסוכנת יותר", אומר פרופ' כהן לסיכום.

עוד הוא מסביר, כי נראה שמדובר בזן המידבק ביותר שנראה עד כה. "זני הקורונה משתנים באופן טבעי. אם הזן השולט המדובר ביותר היה בתקופה האחרונה XBB 1.5, כעת נראה שתופס את מקומו זן חדש בשם XBB.1.16. אף שלא נראה כי מדובר בווריאנט מסוכן במיוחד, אחד הסימפטומים המלווים אותו הוא דלקת עיניים, בייחוד בקרב ילדים - וזה בהחלט משהו חדש. עם זאת, אין הוכחה חד משמעית לכך שהדלקת קשורה באופן ישיר להידבקות בזן הקורונה הזה". 

_OBJ