לאחר כניסתו לתוקף של מתווה ביטול הבידודים במערכת החינוך, ועל רקע הפרסומים על תורים ארוכים לבדיקות אנטיגן מוסדיות בשבועות האחרונים, מעדכן הערב (חמישי) משרד הבריאות את ההנחיות לבדיקות, והודיע מי פטור מביצוע בדיקות אנטיגן. הפרסום מגיע על רקע החשש ממחסור והיעדר זמינות של בדיקות אנטיגן, על רקע דיווחים של הורים רבים כי טרם קיבלו את בדיקות האנטיגן עבור ילדיהם עבור המתווה החדש במערכת החינוך.

על פי החלטת משרד הבריאות, מחלימים טריים יהיו פטורים מביצוע בדיקות אנטיגן למשך 60 יום ממועד החלמתם. בנוסף, כפי שכבר פורסם, תלמידי מסגרות החינוך המיוחד יהיו פטורים מביצוע בדיקות אנטיגן פעמיים בשבוע, בניגוד ליתר התלמידים במערכת החינוך.

במקרה שאדם שאינו מחוסן נחשף לבן בית מאומת, הוא יידרש להיכנס לבידוד למשך 5 ימים ממועד החשיפה האחרון למאומת. הוא ישוחרר בכפוף לתוצאת בדיקת אנטיגן מוסדית שלילית, שבוצעה ביום האחרון לתקופת הבידוד.

תלמידים הלומדים בבתי ספר המשתתפים בתוכנית "מגן חינוך" לא יידרשו לבצע שתי בדיקות אנטיגן ביתיות בשבוע, כפי שקובע מתווה ביטול הבידודים החדש. זאת, כל עוד הם ממשיכים לבצע באופן סדיר בדיקת PCR שבועית בבית הספר.

על רקע הודעתה של יפה בן דויד, מזכ"לית הסתדרות המורים אתמול, מודיע משרד הבריאות כי מתווה הבדיקות במערכת החינוך אינו חל על צוותי ההוראה. בשל כך, עובדי הוראה שאינם מחוסנים ימשיכו לבצע בדיקת אנטיגן מוסדית פעמיים בשבוע, ובמקרה של חשיפה לחולה מאומת ייכנסו לבידוד מלא של 5 ימים, ויצאו בכפוף לתוצאת בדיקה מוסדית שלילית שבוצעה ביום האחרון לבידוד.