יעילות גבוהה של החיסון השלישי במניעת תחלואה קשה והדבקה: בדיון ועדת המומחים של משרד הבריאות שנערך בשעה זו (חמישי) ושבמהלכו יכריעו חבריה אם להתחיל ולחסן במנה השלישית נגד קורונה גם בני 40 ומעלה, מוצגים נתונים שמראים את היעילות הגבוהה של החיסון הנוסף בהגנה מפני תחלואה קשה ובמניעת הדבקה. 

מנתוני מכון גרטנר ניתן לראות כי החל מהיום השישי שלאחר קבלת החיסון, רמת ההגנה מפני הדבקה בנגיף הקורונה עולה בהדרגה: ביום השישי מההזרקה היא גבוהה פי 1.5, ביום השמיני פי 2.1, ביום העשירי רמת ההגנה היא כבר יותר מפי 3, ביום ה-12 רמת ההגנה קופצת ל-5.2 - וביום ה-13 - הגנה ברמה של פי 6.1 בהשוואה למחוסנים בשתי מנות. בממוצע, ההגנה של מנת החיסון השלישית מפני הדבקה גבוהה פי 4.6 בהשוואה למי שחוסנו בשתי מנות בלבד.

 

מסקנת החוקרים מהנתונים היא שהסיכון להדבקה בקרב מחוסני מנה שלישית נמוך פי 4 ממחוסני שתי מנות. בקרב כלל האוכלוסייה, ממוצע ההגנה מהדבקה בכלל האוכלוסיה לאחר מתן החיסון השלישי גבוה פי 4.2 – והנתון זהה גם בקרב גברים (הגנה גבוהה פי 4.2) וגם בקרב נשים (הגנה גבוהה פי 4.3).

הסיכוי של מחוסן במנה השלישית לחלות באופן קשה - נמוך משמעותית ממחוסן בשתי מנות

החיסון השלישי משפיע באופן משמעותי גם על רמת ההגנה מפני אשפוז ותחלואה קשה. מהנתונים עולה שההגנה מפני מחלה קשה למחוסנים בשלוש מנות גבוהה פי 8-6 בהשוואה למחוסנים בשתי מנות. הגנה של מחוסן במנה שלישית מפני אשפוז גבוהה פי 6.5 מזו של לא מחוסן במנה הנוספת – וההגנה מתחלואה קשה של מחוסן במנת הבוסטר גבוהה פי 5.5 בהשוואה למחוסן בשתי מנות.

עוד התייחסו החוקרים לנתוני ההדבקה בגילאי 16-49 שטרם הומלץ לחסן אותם במנה השלישית – והדגישו כי גם בגילים הצעירים קיימת דעיכה של ההגנה מפני הדבקה ותחלואה קשה ככל שחולף הזמן ממועד קבלת החיסון.  

במצגת שהוצגה למומחים, הודגשה החשיבות להגנה מתחלואה קשה גם בגילאי 40-49, זאת לאחר שנשמעו קולות בוועדה לפיהם מוקדם מדי לחסן את שכבת הגיל הזו כיוון שאין הרבה חולים קשה בקרב אוכלוסיה זו. בנתונים שהוצגו למומחים, צוין ש-19 מהמאושפזים במצב קשה שקיבלו שתי מנות חיסון הם בני 40-49 – ושרובם נוספו בשבוע האחרון. ללא מנה שלישית של החיסון, בחודש הקרוב צפויים יותר מ-100 מחוסנים במנה הראשונה והשנייה בגילאי 40-49 לחלות באופן קשה.