ישראל נמצאת כבר כמעט שבוע ב"סגר מהודק" ושלושה שבועות מאז בסגר החגים ועדיין, אחוזי הבדיקות החיוביות מכלל הבדיקות ממשיכים לעמוד על כ-11%, כשבשיאן הגענו ל-15.1% בסוף ספטמבר. הורדת אחוזי החיוביים לקורונה מכלל הבדיקות הכרחית להורדת מקדם ההדבקה שאותו הציב פרויקטור הקורונה כתנאי להקלות.

מנתונים שפרסמנו ב-23 בספטמבר עלה כי 9.7% מבדיקות הקורונה שנדגמות במגזר הכללי הן חיוביות. במגזר הערבי 12% מהבדיקות יצאו חיוביות, ובקרב האוכלוסייה החרדית אחוז הבדיקות החיוביות עמד על לא פחות מ-26%. 1 מכל 4 בדיקות אצל החרדים – חיובית.

מאז חל שיפור באחוזי הבדיקות ועדיין – ישנם יישובים שבהם אחוז הבדיקות החיוביות גדול באופן ניכר מערים אחרות, רובם משתייכים למגזר החרדי. במגזר הערבי נרשמה ירידה דרסטית באחוז הבדיקות החיוביות, אם כי ייתכן שהסיבה לכך היא היעדר בדיקות מספק. הנתונים הבאים מתייחסים לחישוב אחוז הבדיקות החיוביות בשבוע האחרון מתוך כמות הבדיקות הכללית - ומבוססים על נתוני משרד הבריאות. היישובים שנבחרו במגזרים הם אלו המובילים בשיעור התחלואה לפי כמות החולים לכל 10,000 תושבים.

המגזר הכללי

(נתוני הגרף לעיל משתנים מדי יום בהתאם לנתוני משרד הבריאות ואינם נכונים רק לתאריך פרסום הכתבה)

המגזר החרדי

המגזר הערבי