גולשי N12 הציעו ביומיים האחרונים מאות פתרונות שיוכלו למנוע את הסגר הקרב ובא ככל הניתן. יחד עם "הקבינט האזרחי" בהובלת פרופ' חגי לוין וד"ר גל אלון היו"ר, עיבדנו את התובנות שכתבתם - וגיבשנו את המלצותיכם. אלו התוצאות

הפחתת שליש מהמגעים

שתי התובנות המרכזיות שעלו מהציבור מעידות על כך שנדרשת הפחתה רוחבית של כשליש מהמגעים או לחילופין שמירה מלאה על ההנחיות (ולא רק במחצית מהזמן). במציאות בה מקדם ההדבקה הוא 1.5, אם נצליח להפחית את מספר המפגשים של אזרחים בשליש, או להבטיח ציות מלא, נוכל לעצור את התפרצות הקורונה.

>> למסמך המדיניות המלא של הקבינט האזרחי

אלא שתהליך ההתייעצות העלה רעיון נוסף: שילוב אותם אנשים שנותרו מחוסרי עבודה על מנת לנצח את הקורונה, שמצריכה כוח אדם רב. כל אדם יכול לסייע להדריך את הציבור, להבטיח עמידה בהנחיות במרחב הציבורי ואף לתת תמריצים חיוביים לבעלי עסקים העומדים במשימה. רבים מהמובטלים הם צעירים, אשר יכולים להשתלב גם במאמץ החינוכי.

שתי תובנות נוספות שעלו מתשובות הציבור, עוסקות באופן ניהול הסגר - ובצורך בבניית אמון. אמון הציבור הוא המרכיב הקריטי ביותר, והוא נשחק קשות בתהליכי קבלת ההחלטות המזגזגים, בחוסר השקיפות ובהיעדר מתן רשת ביטחון ומערכת ניהולית ראויה. 

סגר הוא מוצא אחרון. אבל גם אליו צריך להיערך ולתכנן ולעשותו, אם בכלל, באופן חכם ומדויק, תוך בניית קונצנזוס ושותפות עם הציבור, במקום נגדו.

הדברים שמעבר לסגר

שתי תובנות מרכזיות נוספות עוסקות בסגירת המעגלים המיידית, והמעבר מניהול פוליטי לניהול מקצועי. יש צורך דחוף בהכנת קווי ההגנה השונים, מאנשי בריאות הציבור המבצעים את החקירות בשטח, דרך רפואת הקהילה ועד לבתי החולים. זו העת לבחון כיצד ניתן לגייס אנשים שהפכו למובטלים ולשלב אותם במאבק. 

הגיע הזמן לחשיבה אחרת

התובנה האחרונה משקפת עד כמה חשיבה אחרת בחדר הדיונים יכולה להיטיב עם כולנו. עומדים מאחוריה אמנם מעט מהמשתתפים, אך המשותף להם הוא המעבר מניהול ממשלתי של הנחיות וצווים, לניהול ממשלתי פוזיטיבי של תמריצים וסיוע. 

למסמך המדיניות המלא של הקבינט האזרחי