הצילום באדיבות חברת "Skyber הנצחות בשדה תימן", השייכת לאלי פרץ.