בחודש האחרון חווינו תנודתיות חריפה בשער הביטקוין שעמד על כ- 51,000 $ ביום 23.2.24 וכיום, נכון ליום 4.4.24, עומד על כ- 66,500 $ לביטקוין, כאשר לפני כ- 10 ימים הגיע לכ-73,200 $ לביטקוין אחד - שיא כל הזמנים.  

המטבע הדיגיטלי הגיח לאוויר העולם לפני כ-15 שנים בעיצומו של משבר הסאב-פריים שאיים על הכלכלה העולמית, ומעטים חשבו כי אכן יגיע לשיא שהגיע אליו לאחרונה. רק לפני כשנה שערו היה כ-17,000 $, כאשר בשנת 2022 חווה ירידה חדה בשיעור 64% ובשנת 2023 עלייה בשיעור 157%. 

ביטקוין בצל המשברים 

למרות התחזיות המאוד פסימיות לגבי הכלכלה והמכשירים הפיננסיים בעולם, בתום משבר הקורונה והמלחמות באוקראינה ובעזה, מאוד קשה לחזות מה יקרה לביטקוין, במיוחד לאור העובדה כי ההיצע שלו מאוד קטן יחסית למכשירים הפיננסיים הנסחרים בעולם. 

לפנייה ישירה לעורך הדין ורואה החשבון קובי צרפתי – לחץ/י כאן 

בצל המשברים השונים בכלכלה העולמית, המלחמה הארוכה בעזה והחזית בצפון המדינה, גביית המיסים קטנה והגרעון בתקציב המדינה טפח לממדים מדאיגים. 

בשל כך, הרשות למיסים, בין היתר, ממשיכה ביתר שאת לגביית מס מהאנשים שסחרו במטבעות וירטואליים, כולל באמצעות אכיפה אגרסיבית במבצעי חקירה ומעצרים בידי יחידת יהלום מהרשות למיסים ויחידת הסייבר בלהב 433 במשטרת ישראל. 

זה לא סוד כי הרשות השיגה את המידע אודות סוחרי קריפטו מזירות המסחר ישראליות וזרות וכן מחיפוש ברשתות החברתיות ובעיקרן פייסבוק וטלגרם. 

בל נשכח כי כל הפעולות בבלוקצ'ין מתועדות לעולמי עד וניתנות לאיתור, בתנאים מסוימים, כך שכל אדם במוקדם או במאוחר, חשוף לבדיקות רשויות המס בין ע"י אמצעים טכנולוגיים כשרים ובין ע"י חילופי מידע/מסירת נתונים ע"י בורסות/זירות בארץ ובחו"ל.  

היו לך הכנסות מביטקוין ו/או ממטבעות וירטואליים בזירות מסחר בארץ ובחו"ל? 

לאחרונה מנהל הרשות למיסים, מר שי אהרונוביץ, הכריז כי יפורסם לפני פסח נוהל גילוי מרצון חדש לזירת הקריפטו. לדעתנו זו הזדמנות להיערך נכון לאפשרות לדיווח מרצון על ההכנסות הנדונות לפני שהרשות למיסים תגיע אליך. 

להלן שאלות אופייניות של המשקיעים בביטקוין ובמטבעות וירוטאליים בפורום הכותבים וכן בעיות שמתעוררות בפרקטיקה מול הרשות למיסים: 

האם חל מס בעת מכירת ביטקוין? 

בהתאם לחוזר מס הכנסה מס' 5/18 מיום 17.1.18, רשות המיסים סבורה כי ביטקוין אינו נחשב ל"מטבע" מבחינה משפטית, אלא נכס ולכן רווח בגין מכירת ביטקוין חייב במס - מס רווח הון (בד"כ בשיעור של 25%) או מס שולי (עד 50%) אם זו הכנסה עסקית. שיעור המס יקבע בהתאם לנסיבות הפרטניות של המקרה. ביום 19.5.19 התקבלה עמדת מס הכנסה בביהמ"ש המחוזי בענין קופל נ' פקיד שומה רחובות. 

האם עלי לדווח ולשלם מס על החזקת 10 ביטקוין שרכשתי במהלך שנת 2012 בסך כ- 1,000 ש"ח, שלא מומשו עד היום וששווים ליום 31.12.23 הסתכם בסך של כ- 1,543,000 ש"ח ? 

לא, כל עוד לא מימשת את הביטקוין ואתה ממשיך להחזיק בו, לא יחול מס, שכן כל הרווח הינו "על הנייר" בלבד. 

ביצעתי 3 רכישות במשך השנים בסך של כ- 20 ביטקוין, כאשר בשנת 2012 נרכשו 10, בשנת 2013 - 5, בשנת 2016 נרכשו 5 ביטקוין ובשנת 2017 מימשתי 5 ביטקוין. האם אוכל לדווח על רווח הון בו עלות קנית המטבעות הינה העלות משנת 2016? 

לא, לפי עמדת מס הכנסה השיטה המקובלת הינה שיטת FIFO (מה ש"נכנס ראשון יוצא ראשון"), כלומר במקרה זה העלות תהיה לפי שנת 2012. יש להדגיש כי ניתן לטעון שהעלות הינה משנת 2016 אם נוכיח זיהוי ספציפי של המטבע שנמכר. 

מה קורה אם הפסדתי ממכירת ביטקוין? 

ככל שננקטת הגישה לפיה רווחים ממכירת ביטקוין חייבים במס, ניתן לקזז הפסדים שנוצרו ממכירת ביטקוין כנגד רווחים בהתאם לכללי המס הרגילים של קיזוז הפסדים (הפסדי הון כנגד רווחי הון, העברת הפסד הון לשנים הבאות וכו'). נוסיף, כי בנסיבות מסוימות ניתן להכיר בהפסד לצרכי מס אשר ניתן לקיזוז, גם בהפסד שנגרם מאובדן או גניבה של ביטקוין 

איזה תיעוד עלי לשמור? 

יש לשמור תיעוד מקסימלי בגין פעולות הרכישה והמכירה של הביטקוין כגון פירוט של ארנקים דיגיטאליים, פעולות מסחר, חשבונות מסחר בפלטפורמות מסחר הן בארץ והן בחו"ל ואסמכתאות בגין העברות בנקאיות ופעולות בכרטיס אשראי שקשורות לרכישת/מכירת ביטקוין. אף אם ביצעתם רכישה או מכירה במזומן יש לדאוג לרישום ותיעוד נאות בנושא (לכל הפחות מיילים והודעות ורישום מסודר באקסל באופן שוטף). 

כיצד עלי לדווח לרשות המיסים על עסקאות בביטקוין? 

לרוב, אם מדובר בהשקעה הונית ופאסיבית, אין חובה לדווח לרשות המיסים על כל עסקה בביטקוין, אלא רק בגין רווחים שנוצרו ממכירת המטבע. הדיווח הינו פר עסקת מכירה באמצעות טופס דיווח ייעודי על רווח הון (וכן במסגרת דוח שנתי). מאחר ולמרבית האנשים אין תיק במס הכנסה נדרש גם לפתוח תיק במס הכנסה טרם העברת הדיווח על המכירה. מומלץ להיעזר ברו"ח מומחה בנדון ולא להתנהל מול רשות המיסים באופן עצמאי.  

האם ניתן להתחשב בחישוב הרווח בהוצאות שונות? 

בחישוב הרווח ממכירת ביטקוין לצורכי מס, ניתן להפחית מהרווח החייב במס הוצאות הקשורות במכירה כדוגמת עמלות מסחר, עמלות פעולה והמרה ושכ"ט עו"ד/רו"ח.  

האם אדם פרטי שקיבל מטבע וירטואלי תמורת שירותים שנתן (כדוגמת קידום אתרים/משחק) באתר אינטרנט לחו"ל חייב בדיווח ותשלום מס ?  

כן, זו עסקה החייבת בדיווח ובתשלום במס הכנסה בשיעור מס שולי לפי שער המטבע הווירטואלי ביום מתן השירותים. יש להוסיף כי עסקה זו חייבת במס ערך מוסף בשיעור מס אפס. 

מה עלי לעשות אם מימשתי ביטקוין בין השנים 2013-2022 וטרם דיווחתי למס הכנסה? 

אנו ממליצים לכל אלה אשר בצעו מסחר בביטקוין/מסחר וירטואלי אחר, כולל מזירות מסחר בחו"ל,  במהלך כל השנים "להקדים תרופה למכה" ולנצל את "חלון ההזדמנויות" ולדווח לרשות המיסים על סכומי הון שלא דווחו בעבר (אף אם הם סבורים שהינם פטורים ממס, בניגוד לעמדת מס הכנסה והפסיקה, תוך גילוי נאות) בעזרת מומחים בנדון, בזהירות בדיווח והתנהלות מול הרשות למיסים ולא להמתין להזמנה/חקירה מצידם ובדרך זו להימנע מאי נעימות ועוגמת נפש ואף להגיע להסדר מס נוח, הכולל חסינות פלילית וללא קנסות. 

מהו גילוי מרצון? 

מטרת הנוהל הינה לעודד יחידים ותאגידים אשר עברו על הוראות החקיקה ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם, לבצע הליך של "וידוי יזום" (גילוי מרצון). במסגרת הליך זה על הנישום לדווח על הכנסותיו ונכסיו כראוי ולשלם את המיסים החלים לפי דין, וכפועל יוצא, הרשות למיסים, באמצעות אגף החקירות, מתחייבת מצידה שלא לנקוט בהליכים פליליים כנגדו. החסינות הפלילית מוקנית בקשר למגוון עבירות מס: מס הכנסה, מע"מ, מכס, מיסוי מקרקעין ועוד. 

מה הם התנאים העיקריים להליך גילוי מרצון? 

  • צריך כי הגילוי מרצון יהיה כן, מלא וייעשה בתום לב. 
  • במועד הפניה לגילוי מרצון אין בידי רשות המיסים מידע הקשור לגילוי מרצון, ולא נערכה חקירה או בדיקה בעניינים הקשורים לגילוי מרצון על ידי רשות המיסים, משטרת ישראל או רשות חוקרת אחרת, לרבות ביחס לבן/ת הזוג של המבקש, חברות שבשליטתו ותיקי שותפים שונים;  
  • הנוהל לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית. 

לסיכום, הדיווח מרצון הוא מהלך שכבר לא תלוי כל כך ברצונם הטוב של הנישומים, אשר סחרו בביטקוין/מטבעות וירטואליים אחרים, בשל קבלת מידע, חקירות צולבות וכן בשל השימוש בטכנולוגיה המתקדמת (למשל: מנוע חיפוש ברשתות החברתיות ועוד) בידי הרשות למיסים. 

עו"ד (רו"ח) קובי צרפתי הוא מומחה במיסוי ישראלי ובינלאומי, במיסוי ביטקוין ומטבעות דיגיטליים וכן בעל ניסיון רב בגילוי מרצון (מעל 15 שנה), בחילופי מידע, בבקרות סיכוני מס, בחקירות מס בארץ ובחו"ל, וכן בהלבנת הון.  

עו"ד (רו"ח) רון צרפתי הוא מומחה במיסוי ישראלי ובינלאומי, רגולציה ומיסוי ביטקוין ומטבעות דיגיטליים, חברות פינטק (טכנולוגיה פיננסית) כולל בתחום הבלוקצ'יין, וכן בניהול כספים והלבנת הון. השניים מנהלים פורום ביטקוין ומטבעות דיגיטליים | העברת כספי מסחר לבנקים באתר Din.co.il. הכתבה באדיבות האתר din.co.il. 

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. 

לפנייה ישירה לעורך הדין ורואה החשבון קובי צרפתי 053-9368607